Hoppa till innehåll

Aktiviteter

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (FSL) är en utbildnings- och informationsorganisation som grundades år 1956 och som har 11 medlemsorganisationer. Förbundets målsättning är att förbättra medborgarnas simkunnighet och att minska drunkningsolyckorna med hjälp av utbildning och upplysning.

Vår verksamhet finansieras med verksamhetsunderstöd som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet och med egen medelanskaffning. Vår medelanskaffning består främst av försäljning av simmärken och -diplom.

Våra verksamhetssektorer är

  • simundervisning,
  • livräddning,
  • baby- och familjesimning,
  • specialsimning,
  • vattenträning och
  • teknisk rådgivning till planering, byggande och underhåll av simhallar, badanläggningar och badstränder.

FSL är synligt på i vattensäkerhetskampanjen, som har som målsättning att väcka och upprätthålla en diskussion om vattensäkerhet och informera om säkerhet till sjöss. Finska myndigheters och olika organisationers gemensamma kampanj påminner finländare om att farliga situationer och drunkningsolyckor oftast är lätt att förhindra. Kampanjen påminner om tre viktiga saker:

  • Simkunskap räddar,
  • Använd alltid flytväst,
  • Alkohol passar inte till sjöss.

FSL gör en ”Förnuftigt till sjöss”-rundtur på sommaren och en ”Isvett”-rundtur på vintern, då man visar människor hur dom kan rädda sig själva och rädda någon annan ur vatten eller is.

FSL samlar statiskerna om drunkningarna varje månad. Statistikerna hittar du här

FSL utbildar livräddare, simlärare och babysim-, familjesim-, specialsim- och vattenträningsinstruktörer. Undervisning i säkerhet på vattnet meddelas bland annat till simhallarnas och badinrättningarnas.

FSL fortsätter sin kampanj ”Trygg baby- och familjesimplats”. De platser som fungerar enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordningar om bassängvatten och fyller FSL’s andra krav kan beviljas en ”Trygg baby- och familjesimplats”-diplom. Diplomen gäller för två år.

FSL är medlem i det internationella livräddningsförbundet (ILS), i det europeiska livräddningsförbundet (ILSE), i det Nordiska Livräddningsförbundet (NLF) samt i den internationella föreningen av simlärarförbund (IFSTA).

Välkommen att kontakta oss