Hoppa till innehåll

Tukes och FSL oroar sig för barnens simkunnighet – bristfälliga färdigheter har ökat antalet olyckor i vattnet

Under sommaren inträffade flera drunkningsolyckor och allvarliga farosituationer för barn i lågstadieåldern, både vid simstränder och i simhallar. Det som har varit gemensamt för dessa olyckor är att alla barn har varit tio år gamla. Händelserna har väckt oro för barnens simkunnighet och säkerhet i vattnen.

I Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds (FSL), Jyväskylä universitets och Utbildningsstyrelsens nationella studie av simkunnighet 2022 framgick att hela 45 procent av elever i sjätte klass hade svag simkunnighet eller till och med saknade simkunnighet totalt.

´´Coronatidens restriktioner för simhallar medförde att barn och ungdomar i flera kommuner blev helt utan skolornas simundervisning, och de hade inte nödvändigtvis heller möjlighet att simma på fritiden i simhallar. Under det gångna året har detta kunskapsunderskott delvis ersatts, men tyvärr finns det åldersgrupper som fortfarande har bristfällig simkunnighet. Grundläggande kunskaper i simning kunde inte övas när det var mest gynnsamt under de första åren av grundskolan,´´ säger Tero Savolainen, utbildningsplanerare för simundervisning vid FSL.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har också lagt märke till detta i sin serviceövervakning: barn drabbas av allvarliga farosituationer och olyckor i anslutning till vatten.

´´Av de anmälningar som kommit till Tukes framgår att barnens svaga simkunnighet har orsakat drunkningsolyckor och risksituationer även inom konsumenttjänster som lägerverksamhet, simhallstjänster och simstränder. I somras har det varit märkligt att barn som utsatts för fara i vattnet har varit något äldre än tidigare. Åldersgränserna för tjänsterna beaktar inte nödvändigtvis att även barn i skolåldern kan sakna simkunnighet,´´ säger överinspektör Anne Hiltunen från Tukes.

Tukes och FSL vill därför vädja till både tjänsteleverantörer och barnföräldrar att öka uppmärksamheten i barns och ungdomars simkunnighet och säkerhet i, på och vid vatten. Tjänsteleverantören bör vara medveten om och förberedd på att även kunder som saknar simkunnighet, inklusive något äldre barn, kan besöka tjänsten. Tjänsternas åldersgränser beaktar inte nödvändigtvis denna förändring.

´´Vid fastställandet av åldersgränser för tjänster har det ofta beslutats att personer under 10 år, eller de som saknar simkunnighet, enbart får simma i sällskap av någon som är minst 15 år gammal och simkunnig. Således säkerställs till exempel inte simkunnigheten hos 10-åringar, särskilt när de kommer för att simma med två eller tre kompisar. Å andra sidan har föräldrar också ett ansvar för sina egna barn. Man kan inte lämna ett barn som saknar simkunnighet under tjänsteleverantörens tillsyn eller med jämnåriga kompisar, till exempel i en simhall eller på en simstrand,´´ fortsätter Hiltunen.

Vid behov kan man fråga kunden om hens simkunnighet eller be dem visa sina färdigheter. Utöver övervakning, bör man överväga mångsidiga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dem som saknar simkunnighet inom tjänsten.

´´Jag önskar också att föräldrarna skulle bedöma barnens simkunnighet och förmåga att agera tryggt i vattenmiljön när de överväger om barnet kan gå och simma till exempel med kompisar. För att barn ska lära sig simma och för att främja säkerheten, krävs samarbete mellan föräldrar och tjänsteleverantörer,´´ säger Savolainen.


Ytterligare information:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), överinspektör Anne Hiltunen, tfn. 029 5052 209, förnamn.efternamn@tukes.fi

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), utbildningsplanerare för simundervisning, Tero Savolainen, tfn. 050 491 7444, tero.savolainen(a)suh.fi

Språkversioner:

Tukes ja SUH huolissaan lasten uimataidosta – puutteelliset taidot ovat lisänneet onnettomuuksia vesillä

Tukes and FSL worried about children’s swimming skills – insufficient skills have increased accidents in water environments

Länkar:

Simkunnighetsforskning 2022: Uimataito Suomessa – Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (suh.fi)