Hyppää sisältöön

Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta keskitetty Tukesiin 1.5.2016 alkaen

Tukesissa valvontaa tekee jatkossa noin 15 virkamiestä

Tukesiin perustettavaan uuteen kuluttajapalveluiden valvontaryhmään on valittu ryhmäpäälliköksi DI Janne Niemelä. Viisi ensimmäistä uutta ylitarkastajaa aloittavat Tukesissa toukokuun aikana. Loput vastuuasiantuntijat eri palvelusektoreille rekrytoidaan erissä kuluvan ja ensi vuoden alun aikana. Henkilöstö tulee loppuvaiheessa sijoittumaan kolmelle eri paikkakunnalle: Helsinkiin, Tampereella ja Rovaniemelle. Toiminnan alkuvaiheessa henkilökuntaa on vain Helsingissä ja Tampereella. Ryhmän lopullinen koko tulee olemaan noin 15 henkilöä.

Valvonnassa painotetaan turvallisuusjohtamista

Viranomaisyhteistyötä, jota paikalliset kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiset kunnissa ovat tehneet muiden valvontaviranomaisten kanssa, tullaan jatkamaan Tukesissa. Esimerkiksi pelastustoimi ja poliisi tulevat olemaan tärkeitä kumppaneita jatkossakin. Valvontaan liittyviä linjauksia ja yhteistyömahdollisuuksia suunnitellaan myös keskusvirasto- ja ministeriötasolla.

Uudelleenorganisoinnin yhtenä keskeisenä tavoitteena on muuttaa valvontatapaa. Valvonnassa tullaan aiempaa enemmän painottamaan turvallisuusjohtamista ja sen kehittämistä. Valvonnan keskittyminen parantaa mahdollisuuksia tuottaa turvallisuusjohtamista tukevia työkaluja toiminnanharjoittajille ja palvelukohtaisia ohjeita yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. 

Ilmoitukset vaaraa aiheuttaneista kuluttajapalveluista lähetetään Tukesiin

Kun kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta on keskitetty Tukesiin, lähetetään myös aiemmin kuntiin toimitetut palvelun tarjoajien ilmoitukset vaaraa aiheuttaneista kuluttajapalveluista Tukesiin (KuTuL 8 §). Ilmoitukset osoitetaan Tukesin kirjaamolle sähköisesti kirjaamo@tukes.fi tai paperiversiona kirjaamon postiosoitteeseen Tukes, Kirjaamo, PL 66, 00521 Helsinki. Lisätietoa ilmoituksen tekemisestä löytyy Tukesin verkkosivuilta. 

Lisätietoa:

Kuluttajapalveluiden uudelleenorganisointi: Tukesin tiedote  (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Tukesin kuluttajapalveluiden uutiskirje (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (Muista tilata myös itsellesi jatkossa)