Hyppää sisältöön

Rantaturvallisuus

Uimarannat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalveluksesta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit.

Uimarantojen osalta tämä tarkoittaa, että uimarannan ylläpitäjän tulee tehdä uimarannalle riskinarviointi ja laatia turvallisuusasiakirja. Riskinarvioinnin pohjalta ylläpitäjä organisoi ja hoitaa rannan turvallisuusjärjestelyt.

Kuluttajaturvallisuuden valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, jonka sivuilta löydät lisätietoa uimarantojen turvallisuusvaatimuksista (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja uimarantojen turvallisuus -toimintaohjeen (4/2024). (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Rantavalvonta

Osana uimarantojen riskinarviointia palvelun tarjoajan tulee arvioida myös rantavalvonnan tarve.

Pelastaminen avovedessä poikkeaa huomattavasti esimerkiksi uimahallissa tai kylpylässä tapahtuvasta pelastamisesta. Rantavalvojan tulee tuntea valvomansa uimaranta ja suoriutua vesipelastus- ja ensiaputehtävistä uimarannan haastavissa olosuhteissa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut työkalun avuksi uimarantojen rantavalvontatarpeen arviointiin. Rantavalvontatyökaluun pääset siirtymään tästä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

SUH:n rantapelastajakoulutus on aloitettu vuonna 2006 ja sen tavoitteena on kouluttaa rannoille ammattitaitoisia pelastajia.

Uimavesien puhtaus

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat yleisten uimarantojen veden laatua ja Valvira ohjaa heitä tässä tehtävässä. Lisätietoja uimavesien puhtauden valvonnasta ja siihen liittyvistä uimarannan ylläpitäjän velvollisuuksista löydät Valviran sivulta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Lue lisää

Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä henkilökohtaisesti.  

Lisätietoja rantojen turvallisuudesta ja riskinarvioinnista:

tekninen asiantuntija
Ilpo Johansson
ilpo.johansson(at)suh.fi
puh. (09)343 6560

Lisätietoja rantapelastajakouluksesta:  

Aleksandr Efimov
koulutussuunnittelija
Aleksandr.efimov(at)suh.fi
puh. 010-3407340