Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. Google Analytics seurannasta voi kieltäytyä valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta.

YouTube-videoiden ja muiden ulkoisten sisältöjen integrointi

Kaikki ulkoiset sisällöt kuten Youtube-videot on integroitu verkkosivustollemme niin että käyttäjän pitää erikseen hyväksyä sisällön lataaminen. Jos valitset ”Hyväksy evästeet” ponnahdusikkunasta tai hyväksyt erikseen ulkoisten sisältöjen latauksen, niin vieraillessasi verkkosivustollamme esimerkiksi Google saa tietoja sinusta ja lataamastasi sisällöstä.

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muokkaa evästeasetuksia

Rekisteriselosteet

Tietosuojaseloste: Verkkokaupan asiakasrekisteri

Laadittu 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (y-tunnus 0217235-9)
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
www.suh.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Kristiina Heinonen
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
kristiina.heinonen(at)suh.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterinpitäjän asiakasrekisteriä käytetään asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä palvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi. Rekisterin tietoja käytetään Rekisterinpitäjän omaan suoramarkkinointiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin sisältyy soveltuvissa osin etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, mahdolliset ostotiedot ja vapaaehtoiset profiilitiedot. Rekisteri sisältää mahdolliset luvat suoramarkkinointiin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita verkkokaupasta. Sähköiseen suoramarkkinointiin (mm. sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Rekisterin tietoja luovutetaan rekisteröidylle itselleen. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt SUH:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Rekisteristä tulostettuja manuaalisia tietoja voidaan käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietojen käsittelyn jälkeen manuaalinen aineisto tuhotaan välittömästi tietoturvallisella tavalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Tietosuojaseloste: SUH:n koulutusrekisteri

Laadittu 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (y-tunnus 0217235-9)
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
www.suh.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Kristiina Heinonen
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
kristiina.heinonen(at)suh.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää rekisterinpitäjän koulutuksiin (esim. uimaopettaja, uinninvalvoja-, rantapelastaja-, kansainvälisen hengenpelastaja-, erityisuimaopettaja-, vauva- ja perheuinninohjaaja-, vesitreeniohjaaja- ja allasvesihygienian koulutus sekä allasturvallisuuden Trimmikurssi) liittyviä tietoja. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SUH tarvitsee varmistaakseen eri kurssien pohjakoulutusvaatimusten täyttymisen sekä huolehtiakseen koulutuksiin liittyvästä asiakaspalvelusta, viestinnästä ja laadun varmistamisesta.

Tietoja käytetään myös koulutuksen kehittämiseen ja seurantaan. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisteröityjen suostumuksella kerätään pätevyystietojen luovutuslupa kolmannelle osapuolelle sekä markkinointilupa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kurssilaisista:

  • Kurssien tiedot
  • Organisaatioiden tiedot (yhteystiedot ja muut tarpeelliset tiedot kurssien järjestämistä ja laskutusta varten)
  • Rekisteröityjen tiedot (nimi, syntymäaika, kurssitiedot ja muut rekisteröityjen yksilöimistä varten tarpeelliset tiedot)
  • Pätevyystietojen luovutuslupa
  • Markkinointilupa

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutuksiin liittyvät suoritustiedot tallennetaan kouluttajilta koulutusten jälkeen saaduista kurssiyhteenvetolomakkeista. Kurssilainen hyväksyy kurssille osallistuessaan henkilötietojen käsittelyn kohdassa 4 mainituissa tarkoituksissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä, asiakkaan omasta pyynnöstä tai erityisellä suostumuksella.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt SUH:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja kouluttajat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävä aineisto (kurssilaisten nimi ja suoritteet kurssilla) tuhotaan rekisterinpitäjän ohjeistuksen mukaisesti koulutusten jälkeen, kun niiden sisältämät tiedot on tallennettu rekisteriin. Koulutuksen järjestäjä voi tarkastella kouluttamiensa henkilöiden koulutuksessa antamia, koulutusta koskevia tietoja aineiston tuhoamiseen saakka, mikäli hänellä on siihen perusteltu syy.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.   Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Tietosuojaseloste: Markkinointirekisteri

Laadittu 23.5.2018

1.    Rekisterinpitäjä
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (y-tunnus 0217235-9)
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
www.suh.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

2.    Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Kristiina Heinonen
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
kristiina.heinonen(at)suh.fi

3.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

4.    Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: 
• Nimi 
• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Organisaatio ja asema 
• Organisaation osoitetiedot 
• Yhteysloki

5.     Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi uutiskirjeen tilauslomakkeen tai tapahtumailmoittautumisten kautta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

6.   Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

7.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.   Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt SUH:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Mikäli jokin tämän selosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen liittyvä työtehtävä vaatii manuaalisen aineiston luomista ja käyttämistä, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Aineisto tuhotaan heti kun sitä ei enää tarvita työtehtävän hoitamista varten.

9.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10.   Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.   Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.