Hyppää sisältöön

Strategia ja arvot

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) Pinnalla 2025 -strategia määrittelee liittomme vision, arvot, valintamme ja tavoitteet vuosille 2021 – 2025.

Visiomme – yksikään ei huku

Jokainen Suomessa asuva osaa uida ja ennakoida mahdollisia vaaratilanteita vesillä ja jäällä sekä omaa riittävät tiedot ja taidot itsensä tai toisen pelastamiseen veden varasta.

Arvomme

Yhdessä – Asiantuntevasti – Oppimisesta iloiten

SUH:n Pinnalla 2025 -strategia kuvattuna visuaalisesti.

Valintamme tehtävämme toteuttamiseksi ja visiomme saavuttamiseksi

 1. Uimataidon edistäminen elämänkulussa – uimataito kuuluu kaikille
 2. Vesi- ja jääturvallisuuden edistäminen – jokainen voi olla hengenpelastaja
 3. Olosuhteiden kehittäminen – yhdenvertaiset olosuhteet

Uimataito ja hyvät vesi- ja jääturvallisuustaidot antavat ihmisille vapauden liikkua vesillä, jäällä
ja veden äärellä turvallisesti läpi elämän. Kaikilla on oikeus nauttia vedestä.

Keskeiset tavoitteemme vuoteen 2025 mennessä

 • Uimataitoisten osuus väestöstä kasvaa ja hukkumiskuoleminen laskeva trendi jatkuu strategiakauden aikana.
 • Yhä useampi kunta järjestää uimaopetusta esikoululaisille ja alakoulun kaikille luokka-asteille.
 • Suomessa on SUH:n kouluttamia ammattilaisia edistämässä eri ikäisten uimataitoa ja turvallista liikkumista vedessä ja veden äärellä.
 • Hukkumisten ehkäisytyön tavoitteet ja työtä tekevien toimijoiden roolit, vastuut ja resursointi on määritelty kansallisesti. Viisaasti Vesillä -kampanjalla on pysyvä rahoitus.
 • Ihmisillä on tietoa veteen liittyvistä riskeistä ja siitä, miten varustautua oikein liikkuessaan veden äärellä, vesillä ja jäällä sekä he osaavat tarvittaessa pelastaa itsensä ja toisen. Pelastusliivien ja naskalien käyttö lisääntyy. 
 • Vesiliikenteen promilleraja on sama kuin tieliikenteessä.
 • Uimahallit, kylpylät, uimarannat ja talviuintipaikat ovat yhdenvertaisesti saavutettavissa ja niiden määrä pysyy nykytasolla. Niissä on lakien, ohjeiden ja suositusten vaatimat turvallisuusasiat kunnossa. 
 • Kunnat ja muut toimijat rakentavat ja ylläpitävät monipuolisia vesiliikunnan olosuhteita ja palveluja huomioiden eri kohderyhmien tarpeet, esteettömyyden ja turvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet. Uimahallirakentamisessa edistetään energiatehokkaita ratkaisuja. 

Valintojemme toteuttamiseksi       

 • Koulutamme ja neuvomme ammattilaisia.
 • Viestimme ja valistamme suurta yleisöä.
 • Vaikutamme päättäjiin.
 • Kannamme yhteiskuntavastuumme.

Lisätietoja

Kristiina Heinonen

toiminnanjohtaja
010 3407 337 / 040 5213282
kristiina.heinonen@suh.fi