Hyppää sisältöön

Vauva- ja perheuinti 

Vauva- ja perheuinti on perheen yhteinen, lapsen ehdoilla tapahtuva, aktiivinen leikkihetki puhtaassa ja lämpimässä vedessä koulutetun ohjaajan ammattitaitoisessa ohjauksessa. Vauvauinnin tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen turvallisissa olosuhteissa ja tehdä lapsesta veden ystävä. Ohjaaja auttaa perhettä tutustumaan uuden tulokkaan temperamenttipiirteisiin sekä lempipuuhiin.

Milloin vauvauinnin voi aloittaa?

Vauvauinnin voi aloittaa lapsen täytettyä kolme kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja hän jaksaa liikkua enemmän. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole. 

Ensimmäisen vauvauintivuoden aikana pieni lapsi oppii nauttimaan vesileikeistä ja ehkä myös vedenalaisesta maailmasta. Allasympäristössä lapsella on myös mahdollisuus harjaannuttaa kaikkia kehittymässä olevia taitojaan ja parhaimmillaan vauvauinti tukee pienen polskuttelijan kokonaisvaltaista kehitystä. 

Vauva- ja perheuintitoiminnan sisällöt suunnitellaan aina lapsilähtöisesti, kehitykselliset ja yksilölliset lähtökohdat huomioiden. 

Vauvauintiuintiryhmistä siirrytään paikkakunnasta riippuen 1-1,5 vuoden iässä erilaisiin perheuintiryhmiin, joissa vesitaitoja ja uinnin osataitoja voi harjoitella usein uimakouluikään asti. Vauvojen ja pienten lasten sekä heidän vanhempiensa yhteistä riemukasta tekemistä altaassa on ilo seurata.

Vauvauinnissa lähtökohtana on iloinen mieli ja turvallisuuden tunne

Vauva- ja perheuinnissa perhe saa vinkkejä monenlaiseen puuhasteluun vedessä. Keskiössä on aina vauva, jonka tahtotilaa kunnioitetaan kaikessa harjoittelussa. Koulutettu vauva- ja perheuinninohjaaja osaa auttaa perheitä yksilöllisesti nauttimaan tästä kiireettömästä yhdessäolon hetkestä vedessä.

Mistä tunnistat turvallisen vauvauintipaikan?

Vauvauinnin tulee olla turvallista sekä lapselle ja vanhemmille iloisia kokemuksia tuova tapahtuma.  Kartoitammekin joka toinen vuosi vauvauintipaikkojen turvallisuutta ja myönnämme SUH:n turvallisen vauva- ja perheuintidiplomin toimijoille, joiden toiminta täyttää seuraavat turvalliselle ja laadukkaalle vauva- ja perheuintitoiminnalle asetetut vaatimukset:

  • Vanhemmille annetaan tarvittava informaatio ennen vauva- ja perheuintiin osallistumista.
  • Erityislapsilla on hoitavan lääkärin lupa osallistua uintiin.
  • Altaassa yhden ohjaajan vastuulla suositellaan olevan enintään 7 perhettä.
  • Jokaisen altaassa ohjaustyötä tekevän tulee olla täysi-ikäinen ja suorittanut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tai Folkhälsanin vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssin.
  • Ohjaajien tulee ylläpitää ammattitaitoaan ja osallistua säännöllisesti jatko- tai päivityskoulutukseen.
  • Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) edellyttämä turvallisuusasiakirja on ajan tasalla.
  • Jokainen ohjaaja tuntee toimintaa varten laaditun turvallisuusasiakirjan ja siinä ohjeistetut turvallisuuskäytänteet sekä osaa toimia ensiapu- ja pelastustilanteissa

Lisäksi Järjestäjä ilmoittaa vauva- ja perheuintitoiminnan aloittamisesta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliittoon. Ilmoitus on tehty ennen toiminnan aloittamista. Vauva- ja perheuinnin aikana allasveden lämpötila on vähintään +32 C ja veden laatu täyttää vauvauintiin asetetut viranomaisvaatimukset (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus allasvesien laatuvaatimuksista 315/2002).

SUH:n turvallisen vauva- ja perheuintipaikan tunnistaa hyljelogosta ja vauvauintipaikassa esillä olevasta diplomista.

Sukeltaminen vauvauinnissa

Suomalainen vauvauinti tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja altaalla opitaan paljon uutta vesielementistä. Sukeltamiseen liittyviä harjoitteita tehdään vain, jos vauva ne hyväksyy.

Sukeltaminen on vesiturvallisuustaito, josta vauva kiinnostuu yksilölliseen tahtiinsa. Lapsilähtöinen vauvauinti ei perustu refleksitoimintojen hyödyntämiseen sukeltamiseen liittyvissä harjoituksissa.

Vauvan ensimmäiset sukellutukset tehdään usein pinnan päällä. Kannutusta edeltää totutteluvaihe, joka saattaa joillakin vauvoilla kestää kuukausia. Sukeltamiseen liittyviin harjoituksiin ei vauvauinnissa ole kiire.

Lisätietoja

Anneli Toivonen

Koulutussuunnittelija
010 3407 336
anneli.toivonen@suh.fi