Hyppää sisältöön

Lääkinnällinen kuntoutus sallittava uimahalleissa välittömästi – SUH:n selvityksessä 80 % raportoi rajoitusten pitkäaikaisista vaikutuksista terveyteen ja toimintakykyyn

Uimahallien toimintaa on koronaepidemian aikana rajoitettu
vahvasti. Uimahallit ovat olleet useiden sairaanhoitopiirien alueella
suljettuna yleisöltä vuoden 2020 lopulta alkaen joko osin tai kokonaan jo
kuukausien ajan. Osa uimahalleista on korona-aikana mahdollistanut allasvuoroja
niille, joille uinti tai vesiliikunta on erityisen tärkeää terveydellisistä tai
kuntouttavasta syystä, mutta eivät läheskään kaikki. Sulkemisilla on ollut
vakavia vaikutuksia etenkin niille vammaisille, pitkäaikaissairaille ja
kuntoutujille, joille altaassa tapahtuva lääkinnällinen kuntoutus on
toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisen kannalta välttämätöntä.

– Kyselyn vastaukset ovat
surullista luettavaa. Etenkin kyselyn avoimista vastauksista huokuu
suorastaan epätoivo. Monet vastaajat kertoivat menettäneensä uskonsa
ylläpitää omaa toimintakykyään ja terveyttään. Useille jatkuvat kivut,
raajojen jäykistyminen, sairauden eteneminen ja jopa itsenäisen
liikuntakyvyn menetys ovat seuranneet säännöllisen vedessä tapahtuneen
liikunnan tai kuntoutuksen keskeytymisestä. Fyysisten vaikutusten lisäksi
vastaajat kertoivat, että liikkumattomuus on heikentänyt heidän
mielenterveyttään. Raportoitiin muun muassa pahan olon, mielialan
vaihteluiden ja masennuksen lisääntymisestä, kommentoi SUH:n erityisuinnin
koulutussuunnittelija Anneli Toivonen kyselyn tuloksia. 

– Toki osa eri-ikäisistä
kuntoutujista on löytänyt myös uusia tapoja liikkua ja pitää huolta
kunnostaan, mutta suurelle osalle vastaajista vedessä tapahtuva liikunta
tai kuntoutus on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Erityisen huolestuttavaa
on, että esimerkiksi Kelan tai kunnan määräämä kuntoutus on voinut olla
kuukausien ajan katkolla. Kyseessä on kuitenkin lakisääteinen palvelu,
jonka toteuttaminen tulisi olla mahdollista myös rajoitusten aikana
suljetuksi määrätyissä tiloissa, painottaa Toivonen. 


SUH:n aiempien selvitysten mukaan kunnissa on toteutettu
esimerkiksi omia allasvuoroja erityisryhmien uintikortin haltijoille tai
ikääntyville. Yksittäisille asiakkaille on myös mahdollistettu allasterapiaa
ajanvarauksen perusteella.

– Koronapandemian ja niihin
liittyvien rajoitusten negatiiviset vaikutukset väestön fyysiseen
aktiivisuuteen ja sitä kautta toimintakykyyn ja terveyteen ovat
huolestuttavia. Kaikkein heikommassa asemassa näyttää kuitenkin olevan
monet eri-ikäiset pitkäaikaissairaat ja liikkumisen ja toimintakyvyn
rajoituksia omaavat ihmiset, SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen
sanoo.

– Rajoituksien purkamiseen
liittyviä suunnitelmia on julkistettu, mutta edelleen aikataulut ovat
monin osin epävarmoja. Lakisääteinen kuntoutus tulee kuitenkin
mahdollistaa välittömästi uimahalleissa ja muissa allastiloissa myös
alueilla, joissa uimahallit ovat edelleen suljettuna yleisöltä. Ylipäätään
uimahallit ja maauimalat tulisi avata ensimmäisten tilojen joukossa
vähintään lasten ja nuorten ryhmätoimintaan ja tämän lisäksi myös
ikääntyneille ja eri-ikäisten kuntouttavaan toimintaan esimerkiksi
hyödyntäen eri ryhmille omia vuoroja ja rajaamalla asiakasmääriä, Heinonen
jatkaa.

Avoimena nettikyselynä toteutettuun kyselyyn vastasi
9.-16.4.2021 välisenä aikana yhteensä 888 henkilöä 136 kunnan alueelta.
Vastauksia saatiin kaikkien sairaanhoitopiirien alueelta. Eniten vastauksia
tuli pääkaupunkiseudun ja muista Uudenmaan kaupungeista sekä muilta alueilta,
joissa rajoitukset ovat olleet tiukimpia.

Lisätietoja:

Anneli Toivonen, SUH, erityisuinnin koulutussuunnittelija,

puh. 045 631 9577, anneli.toivonen(a)suh.fi

Kristiina Heinonen, SUH, toiminnanjohtaja,
puh. 040 521
3282, kristiina.heinonen(a)suh.fi

SUH:n
selvitys Uimahallien käyttö korona-aikana kuntouttavaan toimintaan (4/2021)

SUH:n
lausunto koronarajoitusten purkamisesta

SUH:n
selvitys koronavirusepidemian vaikutuksista uimahallien käyttöön ja
koronavirustartunnat uimahalleissa (1/2021)

SUH:n
selvitys Koronaepidemian vaikutukset uimahallien käyttöön (9/2020)