Hyppää sisältöön

Lasten uimataito tärkeä teema Lapsimessuilla 22.-24.4.2022

Lapset
oppivat usein uimaan 6–10-vuotiaina, siksi monilla tämän ikäisillä lapsilla on
koronarajoitusten aikaan syntynyt uimataidon oppimisvajetta. Lapsimessujen
ohjelmistossa on päivittäin tarjolla tietoiskuja ja vinkkejä lasten
uimaopetukseen, mutta myös keskustelua siitä kenen vastuulle se kuuluu.
Paneelikeskustelussa kuullaan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton
tutkimustuloksia lasten uimaopetuksen tilasta, sen tasa-arvosta kunnissa ja
koronan aiheuttamien rajoitusten seurauksista kuten uimaopettajapulasta ja
oppimisvajeesta.

Asiasta ovat keskustelemassa Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija Tero Savolainen, Helsingin
kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar,
uimaopetuksesta vastaava Mari Levänen Lohjan Neidonkeitaasta ja
uimaopettaja Tiina Ahonen. Uimataidon oppimista tukevia vinkkejä
jakavat lapsimessuilla Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ja
Folkhälsan.

– Positiivista
on, että uinti on ainoana lajina säilyttänyt asemansa liikunnan
opetussuunnitelmassa, mutta toteutustapa vaihtelee hyvin paljon eri kunnissa.
Nostamme asian esille, jotta vanhemmat ja kuntien päättäjät heräävät huoleemme
uimataidon polarisoitumisesta. Asukaslukuun suhteutettuna Suomessa hukkuu
enemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa, sanoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton
kouluttaja Tero Savolainen.

Kuuden
tunnin haaste

Suomen
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ja Lapsimessut haastavat Suomen kunnat,
lasten vanhemmat, isovanhemmat sekä lasten kummit kuuden tunnin
uintihaasteeseen. Tavoitteena on tuoda esiin säännöllisen harjoittelun merkitys
sekä haastaa kunnat tarkastelemaan kouluissa annettavan uinninopetuksen
riittävyyttä.

– Kuusi
tuntia uintia lukuvuodessa kaikilla alaluokan luokka-asteilla antaa lapselle
mahdollisuuden oppia ikätasoisesti vesiturvallisuutta ja uintitekniikoita, mikä
on erinomainen panostus henkivakuutuksen lisäksi tulevaisuuden
kansanterveyteen. Kuudella yhteisellä uintikerralla myös jokaisen lapsen
läheiset aikuiset voivat osaltaan auttaa lasta veteen totuttautumisessa ja
uimaan opettelussa, kiteyttää Savolainen.

SUH:n
kunnille teettämän tutkimuksen mukaan lapset ovat Suomessa hyvin eriarvoisessa
asemassa, mitä tulee koulujen uimaopetukseen. Opetussuunnitelman tavoitteena
lapsen tulisi oppia kuudenteen luokkaan mennessä uimataidon perusteet sekä
oppia pelastautumaan vedestä. SUH suosittelee sen toteuttamiseen kuutta
opetustuntia uintia joka lukuvuosi alakoulun ajan. Osa kunnista toteuttaa tätä
täsmällisesti, osa painottaen enemmän alakoulun ensimmäisiä luokkia.
Pääkaupunkiseudulla uimassa käydään normaaliolosuhteissa 1–4 kertaa
luokka-asteesta riippuen. Tämän lisäksi luokkien ryhmäkoot suhteessa
uimaopettajien määrään vaikuttavat opetuksen laatuun.

Lisätietoa
ja vinkkejä
#uintia6tuntia (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
Kenen
vastuulla on uimaopetus
paneelikeskustelu (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Messukeskus
järjestää Lapsimessut yhteistyökumppaneinaan Suomen Lastenhoitoalan Liitto,
Lasten ja nuorten keskus sekä EFU-Projektit Oy.

Lapsimessut
ja samaan aikaan järjestettävä OutletExpo Helsingin Messukeskuksessa
22.-24.4.2022 |www.lapsimessut.fi | #lapsimessut2022 |
www.facebook.com/lapsimessut
|
ig:
@lapsimessut
 
 

Lisätiedot:

Messukeskus; tiedottaja Anu-Eveliina Mattila:
050555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com,
SUH;
koulutussuunnittelija Tero Savolainen:
050 491 7444,  tero.savolainen@suh.fi.