Hyppää sisältöön

Muistilista turvallisen toiminnan järjestämiseen uimahallissa tai vastaavassa paikassa

Suomessa on noin 250–300 uimahallia ja kylpylää, sekä noin
700 muuta allastilaa, joissa tuotetaan palvelua. Kyse on kokonaisuutena hyvin
kattavasta palvelusektorista, jossa toimijoita on paljon. Palvelua tuotetaan monimuotoisissa olosuhteissa, joissa vesi on oleellinen
elementti, mutta tilat luovat omat turvallisuushaasteensa.

Kuva 1: Mika Ruusunen

Toimintasektorin
valvovana
viranomaisena toimii Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto Tukes, joka on tuottanut
uimahalleille ja vastaaville paikoille valvovan viranomaisen ohjeet: TUKES-OHJE
1/2015.
Noudattamalla em. ohjetta, palveluntarjoaja täyttää pääsääntöisesti kuluttajaturvallisuuslain edellyttämät turvallisuusasiat. Lähtökohtana jo ennen
palvelun aloittamista on, että palvelun tuottajan tulee kartoittaa
palvelun riskit – tehdä riskiarviointi ja palveluun turvallisuusasiakirja (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Turvallisuusasiakirja
on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten
palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa
kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja
hätätilanteisiin varautumiseksi. Turvallisuusasiakirjan
laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat kuluttajaturvallisuuslain
6.1 §:n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), esimerkiksi: uimahalli,
maauimala, kylpylä, viihdekylpylä, uimaranta ja talviuintipaikka. Ohjeet
turvallisuusasiakirjan laatimiseen löytyvät Tukesin sivuilta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Kuva 2. Tukes-ohje 1/2015: Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

Mitä tämä sitten tarkoittaa esimerkiksi uimahallitoimijan
tai uimahallissa toimivan palveluntuottajan näkökulmasta?

Kuten edellä mainittiin, tulee palvelun tuottajan
laatia ennen palvelun aloittamista hänen palvelunsa näkökulmasta
turvallisuusasiakirja. Uimahallitoimija ja hänen edustajansa ovat vastuussa siitä, että
palvelua tuotetaan ja toteutetaan turvallisesti. Uimahallissa tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että palvelun tuottamiseen tarvittaville työntekijöille taataan mahdollisuus tuottaa palvelu turvallisesti: 

Uinninvalvojia on aina tarpeellinen määrä suhteessa
kävijämääriin, sekä olosuhteisiin. Uinninvalvojilla on käytössä tarvittava määrä pelastus-
ja ensiapuvälineitä. Uinninvalvojat ovat perehdytetty ja he ovat
pelastuskykyisiä ko. kohteeseen, jossa ovat töissä (katso kuva 3.). Alaikäisellä henkilöllä ei voida teettää sellaisia työtehtäviä, joissa hän on
vastuussa toisen/palvelua käyttävän henkilön turvallisuudesta: Valtioneuvoston asetus
(475/2006). Sama koskee esimerkiksi uinninopetusta tai muuta ohjausta.

Lisätietoja uimahallien ja vastaavien paikkojen koskevista turvallisuusvaatimuksista voit lukea täältä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Kuva 3. Uinninvalvojan osaaminen uimahalleissa, kylpylöissä ja muissa vastaavissa paikoissa (Tukes-ohje 1/2015)

Uimahallipalvelun tuottajan muistilista:

 • Riskiarviointi ja turvallisuusasiakirja 
 • Osaava henkilökunta (osaamisen voi hankkia esim. SUH:n kursseilla)
 • Riittävä määrä henkilökuntaa suhteutettuna asiakasmäärään, toimintoihin ja tiloihin (teknisillä ratkaisuilla voidaan edesauttaa turvallisuuden hoitamista)
 • Riittävä määrä ”työkaluja”: pelastus- ja ensiapuvälineet
 • Hyvät opasteet asiakkaille niin oheistiloissa kuin allastiloissa
 • Rakenteiden turvallisuus
Allasturvallisuus

Kuva 4. Uinninvalvojat työn touhussa.

Ohjatun toiminnan muistilista:

Ennen altaalla tapahtuvaa toimintaa:

 • Tutustu toimintaympäristöön (altaat, reitit,
  pelastusvälineet jne.)
 • Tutustu turvallisuusasiakirjaan (ko. palvelu)
 • Varmista pelastuskykysi
 • Suunnittele ohjattu toiminta etukäteen
 • Varmista riittävä
  määrä ohjaajia ryhmän kokoon nähden

Altaalla:

 • Selkeä tehtäväjako ryhmän valvonnasta ohjaajien
  kesken
 • Asiakkaiden taitotason varmentaminen testaamalla
  (uimataitoiset & uimataidottomat)
 • Selkeät, yhteiset pelisäännöt osallistujille
  siitä, kuinka uimahallissa toimitaan
 • Ryhmäläiset tulee olla koko ajan nähtävissä/valvottavissa
 • Aktiivinen reagointi vaaratilanteisiin 

Kuva 5. Vanhempi on käden mitan päässä uimataidottomasta lapsesta.

Uimahallikävijän huomioitavaa

Palvelua käyttävän henkilön tulee käyttää palvelua niiden
ohjeiden mukaan, joita palvelun tuottaja on esittänyt tai hänen henkilökuntansa
opastaa. Uinninvalvoja ei voi toimia yhden henkilön tai tietyn ryhmän
valvojana. Lapset ovat uimahallissa vanhempiensa tai huoltajan vastuulla. Uinninvalvojan
vastuulla on yleisen turvallisuuden huolehtiminen allastilassa ja siihen
liittyvissä välittömissä oheistiloissa. Uimahallissa on syviä altaita, jotka on
tarkoitettu vain uimataitoisille. Vaikka uimahallien lattiapinnat tehdään
liukkautta estävillä laatoilla, voivat märät lattiapinnat silti olla liukkaita,
joten on tärkeää liikkua rauhallisesti.

Uimahalliasiakkaan muistilista:

 • Noudata uimahallien asettamia ohjeistuksia
 • Muista hyvä hygienia ja peseytyminen ennen
  saunaan tai altaaseen menoa
 • Pukeudu puhtaaseen, uimahalliin soveltuvaan
  uima-asuun
 • Vanhemmat tai huoltajat huolehtivat
  lasten valvonnasta koko uimahallikäynnin ajan
 • Syvä allas on tarkoitettu vain uimataitoisille
 • Kohtelias ja muut huomioiva käytös parantaa
  viihtyisyyttä ja turvallisuutta

__________________________________________________________________________

Turvallisuuteen ja turvallisuusasiakirjan täyttämiseen pureudutaan myös webinaarissamme Turvallisuusasiakirja toiminnan tukena. Katso tallenne täältä. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Heräsikö kysymyksiä?

Allasturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voitte olla suoraan yhteydessä Vesa Kälviäiseen | vesa.kalviainen(a)suh.fi, 0400 926 768.