Hyppää sisältöön

SUH esittää tiukennuksia pelastusliivien käyttöön

Vesiliikenteessä
menehtyy vuosittain noin 40 – 60 henkilöä, joista suurin osa hukkuu esimerkiksi
veneen kaatumisen tai veneestä tipahtamisen seurauksena. Tutkitusti jopa 70 –
80 % näistä hukkuneista olisi todennäköisesti pelastunut, mikäli henkilöllä olisi ollut asianmukainen kelluntapukine
käytössä.

–  SUH:n näkemyksen mukaan
esitykseen kirjattu velvoite pitää kelluntaväline veneessä saatavilla
jokaiselle veneessä olijalle, tai edes vesikulkuneuvon päällikön velvoittamana
päällä olosuhteiden niin vaatiessa, ei ehkäise hukkumiskuolemia riittävän
tehokkaasti, SUH:n puheenjohtaja Jukka
Rantala
sanoo.

–  Usein onnettomuustilanne
tulee eteen äkillisesti. Esimerkiksi veneen kaatumisen, yhteentörmäyksen tai
venepalon yhteydessä on harvoin aikaa pelastusliivin pukemiseen ennen veden
varaan joutumista. Usein jopa muutamassa minuutissa paikalle ehtinyt apu tulee
liian myöhään, mikäli onnettomuuden uhrilla ei ole ollut pelastusliiviä
päällään. Näitä ikäviä esimerkkejä meillä on tältäkin kesältä.

SUH pitää myös ongelmallisena, että esityksen mukaan
velvoite kelluntavälineiden saatavuudesta ei koske alle 5,5 metrisiä moottoroimattomia
vesikulkuneuvoja. Hukkumisiin johtaneita vesiliikenneonnettomuuksia tapahtuu kuitenkin
usein juuri näille pienille veneille, jotka tulisi myös saada sääntelyn
piiriin.

–  Tilastojen ja
tutkimusnäytön valossa voidaan sanoa, että pelastusliivien käyttöasteen
lisääntyminen olisi yksi tehokkaimmista vesiliikenteen turvallisuutta
edistävistä ja erityisesti hukkumiskuolemia ehkäisevistä yksittäisistä
tekijöistä. Tähän vaaditaan sekä asenteisiin vaikuttamista että normiohjausta,
Rantala painottaa.

Lähtökohtaisesti SUH näkee vesiliikennelain
kokonaisuudistuksen vesiliikenteen sääntelyä selkeyttävänä uudistuksena, jolla
on mahdollisuus parantaa vesillä liikkujien turvallisuutta. Uudistuksen
yhteydessä olisi hyvä käydä laajempaa keskustelua hukkumiskuolemien ja
vesiliikenneonnettomuuksien ehkäisemisestä sekä määrittää ennaltaehkäisevälle
työlle konkreettiset kansalliset tavoitteet tieliikenteen tavoin. 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jukka
Rantala, puh. 040 773 1434
Toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen, puh. 040 521 3282

SUH:n koko
lausunto: SUH lausunto HEstä vesiliikennelaiksi 20190815 (pdf) (126.9 KB) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)