Hyppää sisältöön

SUH ja LähiTapiola yhteistyöhön

LähiTapiola ja
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) aloittavat yhteistyön
vesiturvallisuuden parissa.  Yhteistyöllä parannetaan uimareiden ja
vesillä liikkujien turvallisuutta ja ehkäistään hukkumiskuolemia. Erityisesti
painotetaan lasten turvallisuuden lisäämistä vesistöjen äärellä ja vanhempien
vastuuta veden äärellä leikittäessä.

Yhteistyöhön
kuuluva Viisaasti Vesillä -kiertue toteutetaan heinäkuussa 2014 yli 20
paikkakunnalla kaikilla LähiTapiolan alueyhtiöiden alueilla.  SUH on
vastannut kiertueen käytännön toteutuksesta vuodesta 1990 lähtien.

”Viisaasti
vesillä -kiertue on perinteikäs ja on tehnyt hyvää työtä
hukkumisonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Yhteistyö SUH:n kanssa sopii
loistavasti LähiTapiolan paikalliseen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan, jota
olemme tehneet asiakkaittamme turvallisuuden eteen. Tänä kesänä tahdomme
erityisesti painottaa koulutusta lasten turvallisuuden lisäämiseksi rannoilla
ja vesien läheisyydessä. Pidetään yhdessä huolta erityisesti lapsista,
jotta yksikään ei huku.”, kertoo LähiTapiolan osastopäällikkö Antti Määttänen.

SUH toivottaa
LähiTapiolan tervetulleeksi mukaan yhteistyöhön ja Viisaasti Vesillä -kiertueen
pariin. Kiertue kuuluu olennaisesti Suomen kesään ja tarjoaa tilaisuuden oppia
käytännön vinkkejä turvalliseen vesillä ja veden äärellä oloon. Kiertueen
esitykset ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Esityksissä annetaan konkreettisia
neuvoja ja ohjeita, miten pelastaa ja pelastautua vesillä.

”Näemme
yhteistyön LähiTapiolan kanssa hienona alkuna vesiturvallisuuden edistämiseksi.
LähiTapiola on vakuutusyhtiönä oivallinen yhteistyökumppani, onhan molemmilla
sama tavoite: yksikään ei huku. LähiTapiola on ennenkin tehnyt työtä
onnettomuuksien ehkäisemiseksi, joten yhdistämällä voimamme saamme viestiimme
entistä enemmän tehoa ja vaikuttavuutta”, sanoo Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Pärla Salomaa.

Suomen
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
on vuonna 1956 perustettu järjestö, jonka missio on
uimataidon ja muun vesiturvallisuuden edistäminen niin, että jokainen
suomalainen osaa uida ja pelastaa veden varaan joutuneen, eikä kukaan huku
uimataidon puutteen johdosta.
SUH vaikuttaa uimaopetus- ja hengenpelastus­alaan koulutuksen, neuvonnan ja
tiedottamisen avulla. SUH tekee tiivistä yhteis­työtä viranomais­ten kanssa
vesiturvallisuuteen liittyvissä kysymyk­sissä.
Uimataito on
kansalaistaito. SUH pyrkii saamaan kaikki kansalaiset uima- ja
pelastustaitoisiksi.

Yhteistyösopimukseen
sisältyy kesällä toteutettava Viisaasti Vesillä -kiertue sekä mahdollisuus
jatkosopimukseen seuraavina vuosina.
 


Lisätietoja antavat:

LähiTapiola:
osastopäällikkö Antti Määttänen, puh. 0400 568 588
Suomen
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry: toiminnanjohtaja Pärla Salomaa, puh.
050 572 3156