Hyppää sisältöön

Uimahalleilla yhä selkeämpi merkitys uimaan oppimisessa – tuloksia uimahalli- ja asiakasbarometrista

SUH teetti vuoden 2020 lopulla Taloustutkimus Oy:llä kaksi
kyselytutkimusta: Uimahallien palveluvastaaville suunnatun Uimahallibarometrin ja
kansalaisille suunnatun Uimahallien asiakasbarometrin (asiakastyytyväisyyskyselyn). Taloustutkimuksen toteuttama Uimahallibarometri ja asiakasbarometri
toteutettiin nyt SUH:n toimesta neljännen kerran opetus- ja
kulttuuriministeriön tukemana.

Uimahallien rooli uimaan oppimisessa korostuu

Asiakasbarometrin mukaan 34 % kaikista vastaajista (15–79-vuotiaat)
ilmoittaa oppineensa uimataidon uimahallissa, mikä on 11 prosenttiyksikköä enemmän
kuin edellisessä tutkimuksessa (2016). Erityisesti nuorimman ikäryhmän (15–24-vuotiaat)
kohdalla uimahallin merkitys on huomattava. Osuus on nyt 59 %, kun se vuonna
2016 oli 48 %. Myös ihmisten uimataidossa näkyy kehitystä.

Missä oppi uimaan: Mikä seuraavista sopii omalle kohdalle parhaiten (Uimahallien asiakastyytyväisyys 2020 raportti)

– 15–79-vuotiaista vastaajista 77 %
ilmoittaa osaavansa uida pohjoismaisen uimataidon määritelmän* mukaan. Neljä
vuotta aiemmin näin ilmoitti 70 % ja vuonna 2011 tehdyssä Uimataitotutkimuksessa
68 % 15–64-vuotiaista. Niin nuorimmalla kuin vanhimmalla ikäryhmällä muutos
parempaan on selkeää. 15–24-vuotiaista 91 % ja 65–79-vuotiasta 69 % ilmoitti olevansa
uimataitoisia, kun edellisessä tutkimuksessa (2016) osuudet olivat 84 % ja 62 %,
kertoo SUH:n tekninen asiantuntija Ilpo Johansson.

Yhä useampi ihminen viihtyy uimahallissa

Asiakasbarometrin
mukaan yhä useampi harrastaa uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa. 54 %
vastaajista ilmoittaa harrastavansa uintia vähintään kerran vuodessa ja 27 %
vähintään kerran kuukaudessa. Ensimmäisessä asiakasbarometrissa (2010)
vastaavat osuudet olivat 49 % ja 17 %.

Kuinka usein harrastaa uintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa (Uimahallien asiakastyytyväisyys 2020 raportti)

– Erityistä huomiota herättää uimahalleissa harrastettavan vesiliikunnan
merkitys vanhemmille ikäryhmille. Kolmannes 65–79-vuotiaiden ikäryhmästä
ilmoittaa harrastavansa uintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa vähintään
kerran kuukaudessa. Vesiliikunta voikin olla monelle sopivin tai jopa ainoa
sopiva liikuntamuoto, ja liikkumattomuus voi aiheuttaa ongelmia arjessa
selviämiseen. Koronapandemian aikana olisi hyvä järjestää seniori-ikäisten
vesiliikuntaryhmiä, jos uimahallin tilat sen turvallisesti mahdollistavat, sanoo
Johansson.

Asiakasbarometrin vastausten mukaan myös koronapandemian
vaikutus näyttäisi jäävän vähäiseksi. Uintia tai vesiliikuntaa harrastavien
joukosta vain 2 % ilmoittaa, että he eivät aio jatkaa harrastustaan pandemian
jälkeen. 83 % ilmoittaa jatkavansa kuten ennenkin.

Vapaampi suhtautuminen uima-asuihin ja yksityisyydensuoja
ovat tärkeitä nuorille ikäryhmille

Uimahallien palveluvastaavien vastauksista käy ilmi yhä
vapaampi suhtautuminen uima-asuihin. Uimashortsit ja burkinit sallitaan nyt jo
suuressa osassa uimahalleja. Tavallisissa shortseissa ei sen sijaan ole
juurikaan asiaa uimahalleihin. Yksityisyyden suojaa antavia tilaratkaisuja on
uimahallibarometrin mukaan nyt jonkin verran enemmän tarjolla kuin edellisellä
tutkimuskerralla. Asiakasbarometriin vastanneet kaipaavat kuitenkin vielä
selkeää parannusta tällä saralla. Monipuolista allas- ja toimintovalikoimaa,
vapaampaa suhtautumista uima-asuihin ja yksityisyydensuojaa tarjoavia
ratkaisuja kaipaavat asiakasbarometrin mukaan nuorimmat ikäryhmät (15–34-vuotiaat).

Uimahallibarometrin ja asiakasbarometrin tuloksia käytiin läpi SUH:n järjestämässä maksuttomassa Uimahallien tulevaisuuden näkymät -webinaarissa 9.3.2021 klo
9.30–11.30. Katso webinaaritallenne tästä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

*Pohjoismainen uimataidon määritelmä: (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
Uimataitoinen on henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy
veden alla ja päästyään pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä
selällään.

Lisätietoja:
SUH:n tekninen asiantuntija Ilpo Johansson, ilpo.johansson(at)suh.fi, puh. 040 820
6809
SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen, kristiina.heinonen(at)suh.fi,
puh. 040 521 3282