Hyppää sisältöön

Uusi verkko-oppimiskokonaisuus alakoulujen vesi- ja jääturvallisuusopetuksen tueksi

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on hahmottaa vesi- ja
jääturvallisuus ilmiönä sekä ymmärtää omien valintojen ja toiminnan merkitys
vesi- ja jääturvallisuuden näkökulmasta. Kokonaisuus tarjoaa Suomen
olosuhteissa välttämättömien taitojen harjoittelemisen lisäksi mahdollisuuden kehittää
opetussuunnitelman mukaisia laaja-alaisen osaamisen taitoja, kuten tiedonhakua,
ryhmässä työskentelyä, vastuun ottamisen taitoja sekä teknologian hyödyntämistä
tarkoituksenmukaisesti.

–     Halusimme tarjota opettajille valmiin
kokonaisuuden, johon on sisällytetty keskeiset tiedot ja taidot turvalliseen
vesillä ja jäällä liikkumiseen. Liikuntatunneilla tapahtuvan uinninopetuksen
lisäksi vesi- ja jääturvallisuustaitoja voidaan opetella monipuolisesti myös
osana muuta opetusta, sanoo SUH:n hengenpelastuksen koulutussuunnittelija Anne
Hiltunen
.

–     Lapset liikkuvat paljon vesillä, veden äärellä
ja jäällä yhdessä aikuisten kanssa, mutta myös itsenäisesti ja kaveriporukalla.
On tärkeää, että he tunnistavat veteen liittyvät riskit ja osaavat tarvittaessa
käyttää pelastusvälineitä sekä toimia oikeaoppisesti hätätilanteen sattuessa.
Toki toiveenamme on, että lasten omaksumilla tiedoilla ja taidoilla voisi olla
vaikutusta myös heidän lähipiirinsä aikuisten asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Oppimiskokonaisuuden tuottamisen on mahdollistanut SUH:n
pitkäaikainen kumppani LähiTapiola.

–     LähiTapiolla
ja SUH:illa yhteinen tavoite, vesillä tapahtuvien onnettomuuksien väheneminen.
Vesiturvallisuus on kokonaisuus, jossa keskeisenä osaamisena on riittävä
uimataito ja riskien ymmärtäminen. Suomalaiset ovat aina asuneet ja tulevat
aina asumaan veden äärellä, jolloin kaikilla on vapaus nauttia vesistöistä ja
uimisesta, ja samalla siihen liittyvä vastuu turvallisuudesta huolehtimisesta.
Tämä oppimateriaali tarjoaa siihen erinomaisia eväitä, sanoo projektijohtaja Antti Määttänen LähiTapiolasta.

SUH:n tavoitteena on, että jokainen Suomessa asuva oppii
uimaan ja saavuttaa riittävät taidot itsensä ja toisen pelastamiseksi veden
varasta. Vesi- ja jääturvallisuus tutuksi -oppimiskokonaisuus on yksi
konkreettinen työkalu tämän tavoitteen edistämiseksi. Kokonaisuuden
ensisijainen kohderyhmä on alakouluikäiset, mutta se on kaikille avoin.
Tekemistä on noin 15 tunniksi, mutta opettaja voi valita yksittäisiä vaiheita
tai tehtäviä ja yhdistellä niitä tarpeen mukaan joustavasti käytettävissä
olevan ajan puitteissa. Sisältö on tuotettu SUH:n ja Otavan Oppimisen
Palveluiden asiantuntijoiden yhteistyönä.

Materiaali koostuu www.vesiturvallisuus.fi -verkkosivustosta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), joka ohjaa oppilaiden tekemistä. Sivusto sisältää kaikki
oppilaan tarvitsemat ohjeet sekä videot ja työskentelyä ohjaavat kysymykset.
Sivustoa voi käyttää luokassa esitysmateriaalina. Oppimiskokonaisuus käännetään
ruotsiksi vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:

Anne Hiltunen, SUH, koulutussuunnittelija, puh. 044 018
1879, anne.hiltunen(at)suh.fi

Antti Määttänen, LähiTapiola, projektijohtaja, 0400 568 588,
antti.maattanen(at)lahitapiola.fi

Vesi- ja
jääturvallisuus tutuksi -oppimiskokonaisuus

Yhteenveto
kokonaisuuden sisällöstä videona