Hyppää sisältöön

LähiTapiola ja SUH: Tavoitteena puolittaa hukkumiskuolemien määrä

LähiTapiola ja SUH ovat jatkaneet yhteistyösopimustaan, ja yhteistyön tavoitteena on lisätä suomalaisten vesiturvallisuutta kampanjoiden ja viestinnän keinoin.

Suomessa
hukkumiskuolemien vähentämiselle ei ole asetettu kansallisia tavoitteita,
toisin kuin vaikkapa liikennekuolemien vähentämiselle. Myös ennaltaehkäisevään vesiturvallisuustyöhön käytössä olevat resurssit
ovat viime vuosina merkittävästi pienentyneet. Tästä syystä  yhteistyösopimuksemme on tärkeä. SUH:n
tavoitteena on vesiturvallisuuden ja uimataidon edistäminen Suomessa. Olemme
erittäin tyytyväisiä aiempaan yhteistyöhön LähiTapiolan ja sen alueyhtiöiden
kanssa Viisaasti Vesillä -kiertueen toteuttamisessa ja jatkamme molemmille
osapuolille tärkeän viestin välittämistä myös tulevaisuudessa, sanoo SUH:n
toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

Viisaasti
vesillä -kiertue on tänäkin vuonna yhteistyön keskeinen kampanja, joka näkyy
LähiTapiolan seitsemässä alueyhtiössä.

 –Kampanja
tuo tärkeälle asialle näkyvyyttä eri puolilla Suomea. Viisaasti vesillä sopii
hyvin LähiTapiolan tavoitteeseen säästää ihmishenkiä, joka on johtoajatuksemme
turvallisuudessa ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemisessä.
Selvitämme
myös muita yhteistytön mahdollisuuksia uimataidon lisäämiseksi. Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliitto on meille luotettava kumppani, sanoo LähiTapiolan projektijohtaja
Antti Määttänen.

Alkoholi ja puutteellinen
varustautuminen liittyvät usein hukkumisiin

LähiTapiola ja SUH ovat itse asettaneet
tavoitteeksi puolittaa hukkumiskuolemien määrä Suomessa. Ennaltaehkäisevälle
työlle on tarvetta, sillä Suomessa hukkuu vuosittain 150 – 200 ihmistä.
Suhteutettuna
asukaslukuun tämä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi läntisissä
naapurimaissamme.

 –Viime
vuonna painopisteenä oli erityisesti lasten turvallisuuden lisääminen
vesistöjen äärellä ja vanhempien vastuu veden äärellä leikittäessä. Tilastojen
valossa vanhemmille suunnattu valistus on tuottanut tulosta, sillä asten hukkumiskuolemat
ovat Suomessa onneksi harvinaisia. Suurempi ongelma ovat aikuiset, joiden
hukkumisiin liittyy valitettavan usein alkoholi ja pelastusvälineiden
puuttuminen tai puutteellinen käyttö, Kristiina Heinonen sanoo.

Etenkin viime
syksynä hukkui paljon veneilijöitä.

–Veneasiakkaidemme
kohdalla tavoitteeksi on hyvä asettaa, että LähiTapiolan asiakkaat eivät
veneile ilman asianmukaisia pelastusliivejä ja veneilytaitoja, Antti Määttänen
sanoo.

Lisätiedot:

Kristiina
Heinonen
toiminnanjohtaja, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
040 521 3282
etunimi.sukunimi@suh.fi

Antti
Määttänen
projektijohtaja, turvallisuus, LähiTapiola-ryhmä
0400 568 588
etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

Lisätietoa
vesiturvallisuudesta ja Viisaasti vesillä -kiertueesta
www.suh.fi
www.viisaastivesilla.fi