Hyppää sisältöön

Jäihin hukkuneita tavanomaista enemmän vuonna 2014


       
Tilastojen
valossa viime vuonna jäihin hukkuneita oli selvästi tavanomaista enemmän.
Etenkin alkuvuodesta jäätilanne oli tämän vuoden tapaan vaihteleva eri puolilla
Suomea ja osaltaan vaikutti varmasti synkkiin lukuihin, sanoo SUH:n
toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

 

       
Viime
vuonna hukkuneissa oli pilkkijöiden lisäksi retkiluistelijoita, hiihtäjiä ja
eri moottoriajoneuvoilla, kuten moottorikelkoilla, jäällä liikkeellä olevia. Toivottavaa
olisikin, että jäille lähdettäisiin vasta, kun ollaan varmoja jään
kantavuudesta ja lisäksi varustaudutaan sopivin pelastautumisvälinein.

 

Perinteisesti hukkumisista suuri osa
tapahtuu kesäkuu­kausina kesä- ja elokuun välillä, kun vedet ovat lämpi­mimmillään
ja lomakausi meneil­lään. Viime vuonna alkukesän viileiden kelien seurauksena
hukkumiskuolemia oli aiempia vuosia vähemmän ja esimerkiksi juhannuksena hukkui
ainoastaan yksi ihminen. Kuitenkin heti kelien lämmettyä heinäkuussa myös
hukkuneiden määrä kääntyi nousuun. Vesiliikenteessä hukkui 34 ihmistä ja
uidessa 28 ihmistä.

 

Eniten hukkuneita oli SUH:n
ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 Etelä-Suomessa: 42 hukkunutta. Länsi- ja
Sisä-Suomessa hukkuneita oli 28, Lounais-Suomessa 25, Itä-Suomessa 25, Pohjois-Suomessa
17, Lapissa 10 ja Ahvenanmaalla 1. Ulkomailla hukkui 4 suomalaista.

 

       
Asukaslukuun
suhteutettuna Suomessa hukkuu edelleen enemmän ihmisiä kuin useimmissa
läntisissä naapurimaissamme.  Iso osa
hukkumisista voitaisiin välttää käyttämällä pelastusliivejä ja muita
pelastautumisvälineitä, huomioimalla mahdolliset, esimerkiksi sään aiheuttamat,
riskit sekä olemalla selvin päin vesillä liikuttaessa, painottaa Heinonen.

 

       
Suomessa
vesiturvallisuus ja hukkumiskuolemien ennaltaehkäisy on jäänyt liian vähälle
huomiolle. Meiltä puuttuu kokonaisvaltainen kansallinen strategia, jossa olisi
kootusti eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet. Hukkumiskuolemien
ennaltaehkäisevään työhön käytettävät resurssit ovat huomattavasti pienempiä
kuin esimerkiksi tieliikennekuolemien ennaltaehkäisyyn, vaikka sekä vesillä
että liikenteessä kuolleiden määrä voidaan laskea sadoissa.  

 

Laajempi
raportti vuoden 2014 hukkumisista Suomessa:
http://www.suh.fi/files/1257/Hukkumiset_2014_raportti.pdf

 

WHO:n raportti (11/2014) hukkumiskuolemista
maailmanlaajuisesti:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/en/

 

LISÄTIETOJA:
Toiminnanjohtaja
Kristiina Heinonen, puh. 040 521 3282,
kristiina.heinonen(at)suh.fi

Koulutussuunnitelija Anne Hiltunen,
puh. 044 018 1879,
anne.hiltune(at)suh.fi