Hyppää sisältöön

Maailmassa hukkuu joka tunti 40 ihmistä – merkittävä kansanterveydellinen ongelma

Suomessa hukkuu
vuosittain keskimäärin 150 – 200 ihmistä. Suhteutettuna asukaslukuun tämä on
selvästi enemmän kuin esimerkiksi läntisissä naapurimaissamme. Raportissa
esitettyjen vuoden 2012 tilastojen mukaan Suomessa hukkui 2,4 ihmistä
100 000 asukasta kohden. Tanskassa kyseinen luku oli 1,2 ihmistä ja
Ruotsissa ja Norjassa 1,4 ihmistä. EU-maista tilastojen kärjessä oli Saksa,
jossa hukkui vain 0,6 ihmistä 100 000 asukasta kohden. Sen sijaan
esimerkiksi Baltian maissa ja Venäjällä tilanne on merkittävästi Suomea
huonompi. 

– Hukkumiskuolemat
koskettavat maailmanlaajuisesti laajoja ihmisjoukkoja ja todellisuudessa vielä
tilastoinnin puutteista johtuen huomattavasti isompaa joukkoa kuin raportissa
on nyt esitetty. Vaikka pääosa hukkumiskuolemista tapahtuukin matala- ja
keskituloisissa maissa, aiheuttavat ne edelleen myös Suomessa merkittäviä
kansataloudellisia kustannuksia puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä.
Yksikin hukkumiskuolema on liikaa, painottaa Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Kristiina
Heinonen
.

– Suomessa
vesiturvallisuutta ja hukkumiskuolemien ennaltaehkäisyä ei ole huomioitu
riittävästi. Meiltä puuttuu kokonaisvaltainen strategia, jossa olisi kootusti
eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet. Samoin toistaiseksi
liikenneturvallisuuden edistämisessä on keskitytty pääosin tieliikenteen
turvallisuushaasteisiin, vaikka vuositasolla hukkuneiden määrä lähentelee
tieliikenteessä kuolleiden määrää. Tulevaisuudessa toivottavaa olisi, että
ennalta ehkäiseviin toimiin osoitettaisiin nykyistä enemmän voimavaroja eri
hallinnonalojen toimesta. 

Tilastoja WHO:n raportista:

 • Yli puolet maailman
  hukkumistapauksista koskee alle 25-vuotiaita.
 • Suurin osa hukkuneista on alle
  5-vuotiaita lapsia.
 • Miehet hukkuvat kaksi kertaa
  naisia todennäköisemmin.
 • Yli 90 prosenttia
  hukkumiskuolemista tapahtuu matala- ja keskituloisissa maissa määrän
  ollessa suurin Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja läntisellä Tyynellämerellä.

Linkki
raporttiin

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Kristiina
Heinonen, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, puh. 040 521 3282,
kristiina.heinonen(at)suh.fi