Hyppää sisältöön

Turvallinen uimaopetus -opas on päivitetty

Uima- ja pelastautumistaidot ovat osa peruskoulun
opetussuunnitelman perusteiden 2014 liikunnan opetuksen sisältöjä

– Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014)
mukaan liikunnan tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla
fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista
omaan kehoon. Opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että peruskoulun aikana
oppilas oppii uima- ja vesipelastustaidon. Opetuksen järjestäjänä koulu on
vastuussa tavoitteen saavuttamisesta, kommentoi Opetusneuvos Matti Pietilä.

– Opetushallinto on asettanut tavoitteeksi, että
jokaisessa suomalaisessa peruskoulussa opetettaisiin uima- ja vesipelastustaitoja.
Uimataito on kansalaistaito ja kouluissa annettavalla uima- ja
vesipelastusopetuksella on suuri merkitys vesiturvallisuuden edistämisessä
Suomessa, lisää Pietilä.

Kuntaliiton mukaan opas on tärkeä työväline
uimaopetuksen järjestäjälle.

– Uimaopetus on koulun arkipäivästä poikkeavaa
toimintaa, johon opetuksen järjestäjän tulee varautua ennakkoon. Tämä opas
toimii hyvin uimaopetuksen suunnittelun tukena sekä turvallisuuden että
vastuiden näkökulmasta, toteaa Kuntaliiton Mari Sjöström.

Opetusalan Ammattijärjestön johtava lakimies Erkki Mustonen näkee oppaan tärkeäksi, koska siinä
käsitellään konkreettisesti vastuukysymyksiä liittyen uimaopetukseen.

– Oppaasta opetushenkilöstö saa vinkkejä
turvallisen uimaopetuksen ennakkosuunnitteluun ja sitä kautta riskien
arviointiin ja ennen kaikkea niiden minimointiin. Opas toimii hyvänä käytännön
oppaana turvallisen uimaopetuksen järjestämisessä, kommentoi Mustonen.

Suomessa hukkuu vuosittain noin 150 henkilöä. Hukkumiset
ovat yksi yleisimmistä lasten tapaturmaisista kuolinsyistä. Varhain opittu
uima- ja vesiturvallisuustaidot ennaltaehkäisevät osaltaan hukkumiskuolemia ja
mahdollistavat turvallisen liikkumisen vedessä ja veden äärellä läpi elämän.

 

Lisätiedot:

Tero Savolainen, SUH koulutussuunnittelija, puh.
050 491 7444, tero.savolainen(a)suh.fi

 Lataa Turvallinen uimaopetus -opas täältä: www.suh.fi/turvallinen_uimaopetus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)