Hyppää sisältöön

Uimahallien puhtausmyytit – totta vai tarua?

Viime aikoina on eri medioissa ollut vilkasta ja kantaa ottavaa kirjoittelua kanssauimareiden käyttäytymisestä uimahalleissa. Samoin uimahallien yleiset järjestyssäännöt ovat kirvoittaneet kommentteja. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH), jonka toiminnassa uimahallit ovat hyvin keskeisiä, haluaa selventää asiaan liittyviä seikkoja ja muistuttaa uimahallirauhasta.

Kiivastakin väittelyä syntyy, kun suihkussa ja saunassa käydään uima-asu päälle puettuna tai ennen altaille menoa ei peseydytä lainkaan. Myös käyttöoikeusmerkin käytön oikeutuksesta on ollut polemiikkia. Toisaalta on myös ihmetelty Suomen uimahallien yleistä linjausta, jossa vaaditaan peseytymistä ja saunomista ilman uima-asua.

– Allasvedelle on Suomessa asetettu hyvin tiukat laatuvaatimukset, joiden lähtökohtana on asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelu. Laatuvaatimuksia ei suinkaan ole keksitty tyhjästä, vaan ne perustuvat useiden vuosikymmenten kokemuksiin. Enää ei ole paluuta aikoihin, jolloin uimahallin allashuoneessa kloorin haju oli sanoin kuvaamaton, uimahallikäynnin jälkeen silmät olivat punaiset ja kirvelevät ja iho haisi vahvasti kloorilta vielä kotonakin, sanoo SUH:n tekninen asiantuntija Ilpo Johansson.

Nykyisin tiedetään, että erilaiset kloorin yhdisteet ovat terveydelle haitallisia. Klooria tarvitaan edelleen allasvedessä, mutta sen ainoana tehtävänä on allasveden desinfiointi eli bakteerien ja muiden pieneliöiden tuhoaminen. Valitettavasti kloori reagoi herkästi myös allasvedessä olevan lian kanssa tuottaen terveydelle haitallisia kloorin yhdisteitä.

– Nykyisissä laatuvaatimuksissa keskeisenä ideana onkin varmistaa kloorin desinfiointikyky mahdollisimman pienellä kloorin pitoisuudella. Tämä onnistuu, jos uimarit tuovat allasveteen mahdollisimman vähän likaa ja bakteereita, sanoo Johansson.

Pesemällä itsensä huolellisesti hiuksista varpaisiin voi varmistaa, että allasveteen päätyy mahdollisimman vähän likaa. Ilman uima-asua saunomiseen liittyvät ohjeistukset perustuvat niin ikään siihen, että hiki ja lauteilla oleva lika ei kulkeutuisi uima-asun mukana allasveteen. 

On hyvä huomioida, että Suomessa on eri kokoisia, eri ikäisiä ja eri käyttöasteen omaavia uimahalleja. Näin ollen altaiden puhdistusjärjestelmien tehokkuudessa on huomattavia eroja. Vallitsevat peseytymis- ja saunomisohjeistukset on luotu, jotta kaikki uimahallit, kylpylät ja muut vastaavat laitokset voisivat täyttää terveydensuojelun vaatimukset.

– Allasveden laatuvaatimukset ja allastilan hyvä ilmanlaatu tulee toteutua myös ruuhka-aikoina. Kun terveydensuojelua pohtii riskinarvioinnin näkökulmasta, niin juuri ruuhka-aikoina mahdollisille kloorin yhdisteille altistuvia on altailla eniten. Kloorin yhdisteiden pitoisuus rajoittuu kuitenkin hyvinkin alhaiselle tasolle, kun uimarit, tekninen huolto ja siivoussektori huolehtivat osaltaan puhtaudesta, huomauttaa Johansson.

Uimahallirauha ja käyttöoikeusmerkki

Osalle ihmisistä alastomana peseytyminen ja saunominen voi olla epämiellyttävää ja jopa niin hankalaa, että uimahallissa käynnit jäävät kokonaan. Uimahalleja rakennettaessa ja korjattaessa tuleekin huomioida yksityisyyden suojaa tarjoavat ratkaisut. Näitä ovat muun muassa erilliset esteettömät tai unisex puku-, pesu- ja saunatilat, ryhmäpukutilat, pukukopit ja suihkukopit tai verholliset suihkuerkkerit.

On myös käyttäjäryhmiä, jotka voivat terveydellisistä syistä pitää uima-asua päällä allastilojen lisäksi suihkussa ja saunassa. Tunnuksena tästä oikeudesta on käyttöoikeusmerkki. 

SUH on jo hyvin pitkään myynyt käyttöoikeusmerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi, jos henkilöllä on esimerkiksi syöpäsairaus, avanne tai kesken oleva sukupuolenkorjausprosessi. SUH:n tietojen mukaan merkin aiheetonta käyttöä ei vuosien saatossa ole tullut esille ja tämän linjan toivotaan myös jatkuvan. Merkin tarpeeton käyttö vie alun perin hyvältä tarkoitukselta pohjan pois. Toisaalta yksittäisten tapausten ei pidä antaa tuhota toimivaa järjestelmää, sanoo Johansson.

Jokaisella uimahallilla, kylpylällä ja vastaavalla paikalla on omat sääntönsä ja ohjeistuksensa, joita kävijöiden tulee noudattaa. Henkilökohtaisen huomauttelun ja riitelyn sijaan on muistettava, että uimahallissa noudatettavien sääntöjen toteutumisesta vastaa uimahallin henkilökunta. Etenkin lapsille ja nuorille sanailun kohteeksi joutuminen voi olla hyvin ikävä kokemus. SUH kannustaakin uimahallirauhaan, jotta kaikilla olisi mahdollisuus nauttia vesiliikunnan ilosta ja oppia uimaan.

Uimahallien puhtauteen liittyvät myytit:

¨Uima-asuista haihtuu saunassa hirveä määrä klooriyhdisteitä, jotka ovat vaarallisia hengityselimistölle.¨

Pääosin tarua. Nykyisin pyritään allasvesi pitämään niin puhtaana, että myös klooripitoisuudet voidaan pitää alhaisena. Näin ollen, uima-asuista ei tänä päivänä haihdu saunoissa terveydelle haitallisia määriä klooriyhdisteitä. Uima-asutta saunomisen pääasiallinen perustelu on, että allasveteen ei kulkeudu hikeä ja likaa uima-asujen mukana.¨

——————————–

¨En aio sukeltaa, joten minun ei tarvitse pestä päätäni ennen altaaseen menoa¨

Tarua. Meikki, hiustenhoitotuotteet, kasvoista ja hiuksista irtoava rasva ja lika lisäävät allasveden kuormitusta. Tämä kasvattaa kloorin syötön tarvetta ja haitallisten kloorin yhdisteiden määrää. Lisäksi ihmisen päästä irtoaa päivittäin runsaasti hiuksia, jotka haittaavat vedenpuhdistusjärjestelmän toimintaa. Tämän takia kasvot ja hiukset on aina pestävä ja pitkät hiukset hyvä pitää kiinni. Jos et halua pestä hiuksia, tulee sinun käyttää uimalakkia tai -myssyä. 

——————————–

¨Kyllä sinne altaaseen voi pissata, se ketään haittaa¨ 

Tarua. Virtsa sisältää runsaasti aineita, jotka reagoivat kloorin kanssa muodostaen terveydelle haitallisia yhdisteitä.

——————————–

¨Kaikissa uimahalleissa ei käytetä klooria.¨

Tarua. Kaikissa uimahallien vedenpuhdistusjärjestelmissä käytetään klooria. Lisäksi uimahallissa voidaan käyttää muita täydentäviä puhdistusmenetelmiä, kuten otsonointi ja uv-valo. Nykypäivänä kloorin pitoisuus on onneksi pienempi kuin vuosia sitten allasveden laatuvaatimusten ja säännöllisen valvonnan ansiosta.

——————————–

¨Jos kloori haisee uimahallissa, niin vesi on erityisen puhdasta¨

Tarua. Jos vesi on likaista, syntyy paljon sidottua klooria, joka aiheuttaa voimakkaan kloorin hajun.

——————————–


Lisätietoja allasveden laatuvaatimuksista
ilpo.johansson(at)suh.fi