Hyppää sisältöön

Vesisankarit tulevat!

Vesisankarit -hankkeessa opetellaan
vesillä toimimisen taitoja monipuolisesti eri vuodenaikoina. Hanke tarjoaa
oppimateriaalia uimataidosta ensiaputaitoon ja navigointitaitoihin. Materiaalin
avulla vesillä liikkumisen taitoja on helppo ja hauska oppia toiminnallisesti
osana eri oppiaineita. Tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäistä vesillä
tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka voivat pahimmillaan johtaa
hukkumisiin.

”Uudet nettisivut www.vesisankarit.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) on avattu toukokuun alussa. Sivustolta löydät innostavaa ja
monipuolista materiaalia, jonka avulla voit vaivattomasti harjoitella
vesitaitoja eri toimintaympäristöissä. Ympäristöinä voi toimia liikuntasali,
luokkahuone tai vaikkapa uimaranta. Luonto on kaikkien meidän ulottuvilla ja
tarjoaa mahdollisuuden harrastaa edullisesti. Laaja uimahalliverkosto takaa
turvallisen ja ympärivuotisen paikan, jossa lapset voivat yhdessä vanhempien
kanssa harjoitella turvallisesti vesiliikuntataitoja”, kertoo
Koululiikuntaliiton liikunta-asiantuntija Sari
Turunen.
 

Vesisankarit
mukana vesiturvallisuuden edistämisessä

Vuonna 2016 voimaan astuvan uuden
opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokkien 3.-6. tavoitteena on opettaa perusuimataito,
jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä. Uimataito
(2011) tutkimuksen mukaan koululaisten uimataito oli merkittävästi parempi
paikkakunnilla, joilla uinninopetusta järjestettiin kaikilla luokka-asteilla. Koulujen kautta
tavoitetaan kattavasti eri taustoja
omaavia lapsia ja nuoria. Yksi Vesisankarit -hankkeen tavoitteista on luoda
yhdenvertaiset mahdollisuudet esimerkiksi eri kulttuuritaustoista tuleville
koululaisille oppia vesillä toimimisen taitoja koulun lähiympäristössä.  

”Järjestämme syksyllä 2015 Vesisankarit
-tapahtumia viidellä eri paikkakunnalla; Helsingissä, Turussa, Tampereella,
Kuopiossa ja Oulussa. Tapahtumien rasteilla harjoitellaan vesipelastus-,
ensiapu- ja navigointitaitoja sekä veneilytaitoja mm. purjehdussimulaattorissa”,
lupaa Sari Turunen

Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto,
Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen
Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto.  Hanketta
rahoittaa Reijo Rautauoman säätiö.

Lisätietoja

Koululiikuntaliitto, Sari Turunen, liikunta-asiantuntija,
Vesisankarit-hanke, sari.turunen(at) kll.fi  tai matkapuhelin 044 713 0821