Hyppää sisältöön

EU:n Vammaiskortti – osallisuuden apuväline

EU:n Vammaiskortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2018.
Kaikissa maissa yhdenmukaisella kortilla avun ja tuen tarve on helppo osoittaa
erilaisissa vapaa-ajan asiakaspalvelutilanteissa. Tällä hetkellä korttia on
hakenut noin 14 000 Suomessa asuvaa vammaista ihmistä.

Vammaiskortti on kommunikoinnin, osallistumisen ja hyvien
asiakaskokemusten apuväline. Kortti on vapaaehtoinen, eikä sillä saa
sosiaalietuuksia. Se ei ole alennuskortti. Kortti maksaa 10 euroa.
Vapaa-ajan palveluntarjoajat voivat ilmoittautua Vammaiskorttikohteeksi. Vammaiskorttikohteessa
palveluita halutaan kehittää saavutettavammiksi myös vammaisille ihmisille.

Vammaiskortilla
erityistä tukea tarvitseva uimahallikävijä voi helposti osoittaa avustajan tai
erilaisten liikkumisen ja uinnin apuvälineiden käytön tarpeen uimahallissa.

– Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että avustaja pääsee maksutta uimahalliin tai sitä, että uimarilla
on lupa käyttää esimerkiksi allas-/saunahissejä tai muita apuvälineitä
onnistuneen uintireissun mahdollistamiseksi, sanoo Erityisuinnin
koulutussuunnittelija Anneli Toivonen.

EU:n Vammaiskorttiin oikeutettuja on Suomessa n. 300 000
ihmistä. Kortin voi saada seuraavilla olemassa olevilla päätöksillä tai
dokumenteilla. Osalla päätöksistä korttiin voi saada A-merkinnän, joka todentaa
henkilön tarvitsevan mukaansa avustajaa tai tukihenkilöä:

 • Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • Kelan eläkettä saavan hoitotuki
 • Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
 • Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns.
  kuljetuspalvelupäätös)
 • Päätös saattajapalvelusta (osana VPL:n kuljetuspalvelua tai SHL:n mukainen
  liikkumista tukeva päätös) (A) 
 • Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös
  (A) 
 • Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu -päätös (A) 
 • Vammaispalvelulain mukainen päivätoimintapäätös 
 • Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A) 
 • Näkövammaiskortti (A) 
 • Erityisen tuen päätös (A)

EU:n Vammaiskortin hakuohjeet löydät täältä www.vammaiskortti.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Vammaiskorttikohteita on syksyllä 2020 yli 300 ympäri
Suomea. Kaikki ilmoittautuneet kohteet löytyvät täältä. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) On tärkeää, että
Vammaiskorttikohteet ilmoittautuvat Vammaiskorttitoimistolle, jotta tieto
kohteista on kaikkien kortin käyttäjien saatavilla.

– Vammaiskorttikohteeksi
ilmoittautuminen on helppoa ja nopeaa, tarvittaessa saat apua
Vammaiskorttitoimistosta, kertoo Toivonen.

Vammaiskorttitoimisto lähettää mielellään
palveluntarjoajille maksuttomia esitteitä Vammaiskortista asiakkaille
jaettaviksi. Palveluntarjoajille kortista on hyötyä esimerkiksi
asiakaspalvelussa, kun kohdataan vammaisia asiakkaita. Asiakaspalvelija tietää
tällöin heti kortin nähdessään mistä on kyse eikä hänen esimerkiksi tarvitse
epäillä, onko avustajalle tarvetta oikeasti. Luotettavuuden takaa kriteeristö,
eli korttia ei voi saada kuka tahansa. Palveluntarjoajat voivat olla kaikissa
Vammaiskorttiin liittyvissä kysymyksissä suoraan yhteydessä
Vammaiskorttitoimistoon.

Lisätiedot Vammaiskortista:

Päivystyspuhelin: 0800-122533 (ma-ti klo 9-12, ke klo 12-15)
Sähköposti: vammaiskortti@kvps.fi
Verkkosivut: www.vammaiskortti.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)