Hyppää sisältöön

Mikä on uimataidon tila koronan jälkeen ja tulevaisuudessa?

Koronapandemia on jatkunut nyt pitkälti yli vuoden. Se on monella tavalla vaikuttanut elämäämme muuttaen normaaleja arkisia toimintoja. Yleiset liikuntapaikat – salit, kentät ja uimahallit – ovat olleet suljettuina pitkiä aikoja. Harrastus- ja ohjaustoimintaa ei ole voinut turvallisuussyistä ja paikkojen ollessa kiinni järjestää. Aktiiviset ovat löytäneet vaihtoehtoisia tapoja liikkua metsissä, puistoissa ja pihakentillä. Ensimmäiset avovesiuimarit ovat odotelleet jäiden lähtemistä rantavesissä vuoden vaihteesta lähtien.

Suomessa vesiturvallisuuskulttuuri ja hukkumisten vähentämiseksi tehtävä valistustyö on tukeutunut osaltaan uimataidon oppimiseen ja ylläpitämiseen. Mikä vaikutus tällä pandemiajaksolla on tulevaisuuden hukkumistilastoihin?

Uimataito ennen koronaa

Koululaisten uimataitoa on tutkittu viiden vuoden välein jo parinkymmenen vuoden ajan. Näistä tutkimuksista voi yhteenvetona sanoa, että neljästä kuudesluokkalaisesta kolme täyttää uimataitoisen kriteerit, mutta yksi heistä on täysin uimataidoton tai ui heikosti.

Kaikissa tutkimuksissa, myös viimeisessä 2017 julkaistussa tutkimuksessa, on todettu, että koko ikäluokan heikkouimataitoisesta neljänneksestä yksi prosentti on uimataidottomia. Tämä tarkoittaa, että meillä on joka ikäluokassa noin 500 uimataidotonta. Lisäksi ikäluokan koosta riippuen heikkouimataitoisia on yli 10 000. Yläkoulun liikunnanopettajille 2021 tehdyn selvityksen mukaan näiden heikkouimataitoisten oppilaiden uimataito ei merkittävästi enää yläkoulun aikana parane.

2011 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että uimataidon saavuttaminen vaatii vähintään noin 30 opetustuntia. Toki tämä on yksilökohtaista ja siihen vaikuttaa uimarin aikaisempi tausta ja valmiudet, mutta lähtökohtaisesti lapsen tulisi saada vähintään 30 tuntia opetusta uimaan oppiakseen. Tämän määrän saavuttamisessa koulujen uinninopetuksella ja toki myös vanhemmilla on oppimisen mahdollistajina iso rooli. Kuitenkin jo ennen koronaa lapset ovat olleet uimataidon oppimisen suhteen eriarvoisessa asemassa muun muassa asuinpaikastaan riippuen.

Koronan vaikutukset uimataitoon

Niistä lapsista, jotka ovat uimataitoisia ja sinut veden kanssa, ja jotka ovat käyneet säännöllisesti uimassa myös vapaa-ajalla esimerkiksi vanhempiensa kanssa, en niinkään kanna huolta. Toki heillekin tulee heti tilaisuuden tullen mahdollistaa pääsy uimaan ja kehittämään omia taitojaan.

Sen sijaan huolta herättää ne alakoulun ensimmäisillä luokilla olevat lapset, jotka eivät ole syystä tai toisesta päässeet uimaan esikouluikään mennessä ennen koronaa, eivätkä nyt korona-aikana myöskään päiväkodin tai koulun kanssa pahimmillaan kahden lukuvuoden aikana.  

Kuitenkin nämä vuodet 5–8-vuotiaina ovat merkittävässä asemassa uimataidon oppimisen polulla. Mitä kauemmaksi uimataidon opettelun aloitus siirtyy, sitä enemmän tulee haasteita positiivisen oppimisilmapiirin luomisessa ja oppilaiden innostamisessa uimataidon oppimiseen.

Koronapandemian vaikutuksia uinninopetuksen määrään tullaan selvittämään seuraavassa tulevana keväänä toteutettavassa Uimataitotutkimuksessa, mutta korona-ajan lopulliset vaikutukset nykyisten esikoululaisten ja 1. luokkalaisten uimataitoon selviää vasta myöhemmin vuonna 2027 tehtävässä kuudesluokkalaisten uimataitotutkimuksessa.

Kuinka tästä selvitään takaisin uuteen normaaliin?

Mitä voidaan tehdä, jotta uimataito kehittyisi tulevaisuudessa jopa entistä paremmaksi? Yksinkertainen ohjeeni on vedessä olemisen mahdollistaminen, turvallisesti.

Tämä tarkoittaa riittäviä resursseja koulujen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen uinninopetuksen järjestämiseen. Suuressa osassa kunnista koulujen uinninopetus on onneksi viimeistään nyt kevään aikana aloitettu ja koululaiset ovat innoissaan tulleet tunneille.

Koulujen järjestämän uinninopetuksen kohdalla näkisin myös tärkeäksi tukitoimien järjestämisen niiden oppilaiden kohdalla, joilla taidot ovat vielä puutteelliset.

Uimahallit ja maauimalat ovat aukeamassa kesän myötä. Kesän uimakoulujen ilmoittautuminen käynnistynyt. Rantavedet ovat lämpiämässä, toivottavasti jo juhannukseen mennessä. Nyt on aika kerätä vedessä olotunteja ja harjoitella erilaisia vedessä liikkumisen taitoja.

Maanantaina (17.5.2021) alkoi 22. valtakunnallinen Uimataitoviikko. Uimataitoviikkoa on helppo seurata SUH:n sosiaalisen median kautta. Lisäksi paras tapa osallistua Uimataitoviikkoon on käydä uimassa ja ottaa perhe tai kaveri mukaan.

Toivotan kaikille mahtavaa uintikesää 2021! Uidaan turvallisesti ja pidetään toisistamme huolta vesillä ja veden äärellä.

Kirjoittaja
Tero Savolainen, Uimaopetussektorin koulutussuunnittelija, SUH