Hyppää sisältöön

YK kehottaa maita lisäämään toimia hukkumisten ehkäisemiseksi – 25.7. julistettu maailman hukkumisten ehkäisyn päiväksi

YK:n yleiskokous hyväksyi kautta aikain ensimmäisen päätöslauselmansa hukkumisten
ehkäisemisestä maailmanlaajuisesti
istunnossaan 28.4.2021. Bangladeshin ja
Irlannin aloitteesta valmisteltu päätöslauselma keräsi laajan tuen eri
jäsenvaltioilta. Päätöslauselmassa hukkumiset kuvataan vakavaksi, mutta
laiminlyödyksi terveysuhaksi, joka aiheuttaa inhimillisten kärsimysten lisäksi
merkittäviä taloudellisia kustannuksia.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan noin 235 000 ihmistä
hukkuu joka vuosi. Luku ei tosin pidä sisällään tulviin liittyviä tai
vesiliikenneonnettomuuksien aiheuttamia hukkumisia, joten todellinen luku on
jopa suurempi. Hukkumiset aiheuttavat enemmän kuolemia maailmanlaajuisesti kuin
äitiyskuolleisuus tai aliravitsemus. Hukkuminen on yksi yleisimmistä 5–14-vuotiaiden
lasten kuolinsyistä. Erityisesti hukkumiset koskettavat matalan- ja keskitulotason
maissa asuvia, mutta ne aiheuttavat edelleen lukuisia ehkäistävissä olevia
kuolemia myös korkean tulotason maissa, kuten Suomessa.

Kuva: Mieke Campbell

Päätöslauselmassa jäsenvaltioita kehotetaan valmistelemaan
kansallinen strategia tai suunnitelma hukkumisen ehkäisemiseksi ja toteuttamaan
tutkitusti vaikuttavia keinoja, kuten

 • rajoittamaan erityisesti lasten pääsyä
  vesiympäristöihin estein ja turvallisuusvälinein,
 • lisäämään lasten päivähoitomahdollisuuksia ja
  näin valvontaa (erityisesti matalan tulotason maissa),
 • sisällyttämään uinnin, vesiturvallisuus- ja
  pelastamistaitojen opetusta koulujen opetussuunnitelmiin,
 • kouluttamaan pelastautumis- ja pelastamistaitoja
  sekä ensiapu- ja elvytystaitoja,
 • laittamaan täytäntöön turvallisen veneilyn ja
  merenkulun sääntelyä ja
 • parantamaan tulvariskien hallintaa.

Suomessa hukkumisten ja vesiliikenneonnettomuuksien
ehkäiseminen on yksi Turvallisesti
kaiken ikää: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030

tavoitteista. Uinti- ja pelastamistaitojen opetus on osa kansallisen
opetussuunnitelman perusteita, joskin vain noin 20 prosenttia kouluista
järjestää toistaiseksi uinninopetusta kaikilla alakoulun luokka-asteilla. Uuden 1.6.2020 voimaan
tulleen vesiliikennelain
ja juuri lausunnoille lähetetyn liikenne- ja
viestintäministeriössä valmistellun ensimmäistä kertaa kaikki liikennemuodot
huomioivan liikenneturvallisuusstrategian (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
keskeisinä tavoitteina on parantaa vesillä liikkujien turvallisuutta.

Jatkossa 25.7. on maailman hukkumisten ehkäisyn päivä

Päätöslauselmassa 25. heinäkuuta julistetaan maailman hukkumisen ehkäisyn päiväksi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Jäsenvaltioita, viranomaisia, järjestöjä ja muita hukkumisen ehkäisytyötä tekeviä kehotetaan nostamaan kyseisenä päivänä esiin hukkumisten ehkäisemiseksi tehtävää työtä sekä tarvetta koordinoiduille eri hallinnonalat ylittäville toimille, joilla parannetaan vesiturvallisuutta ja vähennetään ehkäistävissä olevia kuolemia.

Maailman hukkumisten ehkäisyn päivä 25.7.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) haastaa myös suomalaiset vesiturvallisuuden toimijat huomiomaan maailman hukkumisten ehkäisyn päivän omassa viestinnässään ja toiminnassaan jatkossa. 

Päivän viestinnässä käytetään jatkossa kansainvälisesti aihetunnisteena #DrowningPrevention seuraavasti: World #DrowningPrevention Day

Lisätietoja:
Kristiina Heinonen, toiminnanjohtaja | 010 3407 337, etunimi.sukunimi@suh.fi