Hyppää sisältöön

Juhannuksena hukkuu keskimäärin 6 ihmistä – 10 vinkkiä vesiturvallisen juhannuksen viettoon

Keskikesän juhla on jälleen käsillä ja ihmiset kokoontuvat juhlistamaan yötöntä yötä. Murheellista kyllä, juhannus on merkinnyt joka vuosi monen kohdalla yöttömän yön sijaan ikuista sellaista. Suurin osa hukkumisista voitaisiin välttää oikealla turvallisuusasenteella ja varautumisella, käyttämällä pelastusliivejä ja olemalla vesillä selvin päin. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH), Suomen Poliisi, Suomen Meripelastusseura, Rajavartiolaitos sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttavat kaikkia siitä, että hauskanpidon lomassa on huomioitava turvallisuus.

SUH:n median välityksellä keräämien ennakkotilastojen mukaan Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana hukkunut juhannuksena (to-su) keskimäärin kuusi ihmistä (2013–2022). 80 % hukkuneista on ollut miehiä. Suurin osa hukkumisista on tapahtunut Itä-Suomen alueella.

”Juhannus näkyy kesän hukkumistilastoissa piikkinä, niin kuin muutkin kesäiset viikonloput. Juhannuksena hukkuneiden määrä vaihtelee rajusti. Yksi selittävä tekijä tähän on sää. Lämpimänä juhannuksena vietetään enemmän aikaa vesillä ja veden äärellä. Koska onnettomuus yllättää aina, paras keino varautumiseen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen vesille tai uimaan lähtemistä. Vesiturvallisuus on pitkälti asennekysymys”, toteaa SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

Alkoholi ja vesillä liikkuminen eivät sovi yhteen 

”Kolmen miehen seurue oli veneellä liikkeellä ja yksi miehistä oli joutunut veteen. Kaksi muuta olivat kannatelleet häntä, mutta mies oli kuitenkin vajonnut pinnan alle ja hukkunut. Alkoholilla oli osuutta asiaan.” – Juhannuksen hukkumistarinat

Alkoholi on yksi merkittävin tekijä, joka lisää tapaturmariskiä. Alkoholi rohkaisee ja poistaa estoja sekä heikentää samalla kehon hallintaa lamauttaessaan keskushermoston toimintaa. Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä, joista noin puolet on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena.  Hätätilanteessa toimiminen voi olla haastavaa selvin päin, humalassa se on jopa mahdotonta. Jo yksi alkoholiannos kohottaa riskiä joutua tapaturmaan ja riski kasvaa jokaisella annoksella

Suomen Poliisi haluaa muistuttaa, että vain selvänä ja levänneenä ruorin taake.

”Poliisi valvoo juhannusliikenteessä veneilijöiden ajotapoja sekä ajokuntoa ja suorittaa puhallutuksia vesillä koko juhannuksen ajan. Kahden viime vuoden aikana vesillä on juhannuksen aikaan jäänyt kiinni noin 50 veneilijää vesiliikennejuopumuksesta. Huolehditaan, että tänä vuonna ollaan vesillä vain selvänä, eikä aiheuteta itselle tai toisille hukkumisvaaraa”, summaa Suomen Poliisista poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.

Pelastusliivit pelastavat

“Mies oli ollut veneellä kalassa kahden lapsen kanssa, kun vene oli kaatunut. Lapset pääsivät uimaan rannalle mutta mies vajosi pinnan alle ja hukkui. Lapsilla oli pelastusliivit” – Juhannuksen hukkumistarinoita

Tutkimusten mukaan jopa kahdeksan kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos pelastusliivit olisi puettu oikein päälle ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa. Onnettomuustutkintakeskuksen Tapaturmaiset hukkumiset 2021-tutkintaselostuksen mukaisesti vesiliikenteeseen liittyvät hukkumiset tapahtuvat usein sisävesillä, yleensä hyvissä olosuhteissa ja tutussa vesistössä. Tuttu ympäristö ja hyvät olosuhteet saattavat usein johtaa virheelliseen turvallisuuden tunteeseen. 

”Pelastusliivit pelastavat henkilön vain, mikäli ne on valittu oikean käyttötarkoituksen mukaisesti, ne ovat päällä ja puettu oikein, kun henkilö putoaa veteen”, korostaa Rajavartiolaitos.

Veneen päällikkö vastaa veneessä olevien turvallisuudesta

Vesille lähdettäessä vesikulkuneuvolle tulee olla päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja koko venekunnan turvallisuudesta. Päälliköllä tulee olla riittävä ikä, kyky ja taito veneilyyn sekä vastuullisen veneilijän asenne.

”Päällikön vastuulla on huolehtia veneen ja varusteiden kunnosta. Veneen päällikkö on myös se, joka neuvoo kyydissä olevia turvallisesta toimimisesta veneessä ja varusteiden, kuten pelastusliivien, käytöstä. Lisäksi päällikkö arvioi veneilyolosuhteet – huonolla kelillä veneilemään ei kannata lähteä, vaan siirtää lähtöä suosiolla”, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

”Oikealla asenteella on suuri merkitys veneilyturvallisuudessa. Sopivasti nöyryyttä toimia omien ja aluksensa rajojen mukaisesti turhia riskejä ottamatta, vesien kunnioitus sekä muiden vesillä liikkuvien huomioon ottaminen kuuluvat hyvään merimiestapaan”, sanoo Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jori Nordström.

Pidetään itsestä ja lähimmäisistä huolta

“Mieshenkilö oli lähtenyt saunasta uimaan ja hänet löydettiin vedestä elottomana. Elvytys ei tuottanut enää tulosta.” – Juhannuksen hukkumistarinat

Vaaratilanne voi sattua kenelle tahansa, myös uimataitoisille. Uimareiden on hyvä muistaa, että uidaan rannan suuntaisesti, jotta jalat yltävät tarvittaessa pohjaan. Uimaan tulee aina ottaa kaveri mukaan, jotta tarvittaessa on joku paikalla auttamassa yllättävän tilanteen sattuessa. Kylmä vesi kangistaa pidemmillä matkoilla, joten turhia riskejä kannattaa välttää.

SUH:n median välityksellä keräämien ennakkotilastojen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten juhannushukkumisia on tilastoitu Itä-Suomen alueella, jossa tapauksia on ollut 18. Muilla alueilla hukkumiset jakaantuvat seuraavasti: Etelä-Suomen alueella 15, Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 12, Lounais-Suomen alueella 10 ja Pohjois-Suomen alueella 7 hukkumistapausta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikaiset hukkumiset jakautuvat hukkumisten luonteen perusteella seuraavasti: 23 hukkumista on tapahtunut uidessa, 17 vesiliikenteen yhteydessä, 2 tahattoman veteen putoamisen seurauksena ja 20 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä.

10 vinkkiä vesiturvallisen juhannuksen viettoon

  • Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi.
  • Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.
  • Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä.
  • Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa.
  • Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.
  • Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.
  • Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan.
  • Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan.
  • Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus.· Muista terve järki ja selkeä arviointikyky – oikea asenne luo turvaa. 

Turvallista juhannusta toivottaen,

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen, 040 521 3282, kristiina.heinonen(a)suh.fi

Suomen Meripelastusseura, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg, 040 536 5661, marko.stenberg(a)meripelastusseura.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, johtava asiantuntija Kimmo Patrakka, 029 534 6450, kimmo.patrakka(a)traficom.fi

Rajavartiolaitoksen esikunnan viestintäyksikkö: 050 456 2862, viestinta(at)raja.fi 

Hukkumiset juhannuksena

SUH:n median välityksellä keräämien ennakkotilastojen mukaan Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana (2014–2023) hukkunut juhannuksena (to-su) keskimäärin kuusi ihmistä. 80 % hukkuneista on ollut miehiä. Suurin osa hukkumisista on tapahtunut Itä-Suomen alueella.

Juhannustilastoja

Tunnista ja pelasta hukkuva

Hukkumisen ilmentymä saattaa olla huomattavasti erilainen kuin miltä se yleisimmin mielletään tai miten sitä televisiossa usein kuvataan. Ihmiset saattavat olettaa hukkuvan henkilön heiluttavan käsillään ja huutavan apua, mutta todellisuudessa tämä kuvaus on usein kaukana todellisuudesta. Puhutaankin ns. hiljaisesta hukkumisesta.

Lue lisää