Hyppää sisältöön

Pelastusliivien näkymättömyys mediassa – vaikutukset yleisön turvallisuuskäsitykseen

Illan hämärtyessä perhe kokoontuu kodin yhteiselle lepopaikalle, sohvalle, jossa popcornkulho komeilee keskellä. Heidän odottamaansa hetkeen liittyy perheen suosikkisarjan uusi jakso, jonka tapahtumat heräävät eloon television kuvaruudulla. Sarjan päähahmot ovat uusien seikkailujen äärellä, tällä kertaa kiihdyttäen moottoriveneen kanssa veden pintaa pitkin. Lapset seuraavat näytelmää ihastuneina, tuulen tuivertaessa veneen kuljettajien hiuksia. He ovat syventyneet tapahtumien kulkuihin, mutta havaitsevat pian jotain, mikä herättää huolen. Veneen kyydissä kellään ei ole pelastusliivejä. He kääntävät katseensa vanhempiinsa, kysyen: ”Miksi he eivät käytä pelastusliivejä?” Vanhemmat katsovat toisiinsa, mutta eivät keksi vakuuttavaa vastausta.

Tämä on valitettavan yleinen skenaario, joka toistuu olohuoneissa ympäri maailmaa. Televisiosarjat, elokuvat, mainokset ja markkinointikuvat esittelevät vesiaiheisia aktiviteetteja, joissa turvallisuusnäkökulma on usein sivuutettu. Pelastusliivien esittäminen näissä kuvissa on paitsi vastuullista, myös välttämätöntä vesillä liikkumisen turvallisuuden edistämiseksi. Tämä blogikirjoitus sukeltaa syvemmälle aiheeseen ja selittää, miksi meidän tulee olla huolissamme tästä ilmiöstä, joka voi vaikuttaa niin voimakkaasti meidän ja lastemme käsityksiin turvallisesta vesillä liikkumisesta.

Vesiturvallisuuskulttuurin lisääminen kuvien avulla

Meidän on korkea aika kysyä itseltämme: Miksi pelastusliivien käyttö ei ole itsestäänselvyys kaikissa ohjelmissa ja kuvissa? Kuinka moni meistä on pysähtynyt miettimään, miksi niin harvoin näemme huviveneilijöitä tai kalastajia varustautuneena pelastusliiveillä? Miksi elokuvien ja sarjojen hahmot uskaltautuvat usein avoimille vesille ilman asianmukaista turvavarustusta?

Näkyvyydellä on valtava merkitys. Se, mitä lapset näkevät, muokkaa heidän ymmärrystään maailmasta ja siitä, miten heidän tulisi toimia siinä. Kun perhe katsoo televisio-ohjelmaa, jossa hahmot ajavat moottoriveneellä ilman pelastusliivejä, lähettää se sanattoman viestin, että pelastusliivit eivät ole tarpeellisia. Tämä on vaarallinen viesti, joka meidän tulee päivittää.

Meidän on aktiivisesti haastettava ja muutettava tätä käsitystä, asettaen vesiturvallisuus sen kuuluvaan asemaan. Näin esillä olevat pelastusliivit paitsi lisäävät yleistä tietoisuutta niiden merkityksestä – rakentavat turvallisuuskulttuuria. Tämä on hillitty, mutta voimakas kehotus, joka saattaa rohkaista yleisöä pohtimaan vesiturvallisuuden merkitystä ja ohjata heitä tekemään fiksumpia päätöksiä vesillä.

Tämä ei ole vain mediayhtiöiden tai markkinointiosastojen vastuulla. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, kuinka turvallisena vesillä liikkuminen koetaan. Ei riitä, että vain tiedostamme riskit – meidän on myös toimittava vastuullisesti ja rohkaistava muita tekemään samoin. Meidän tulee olla tietoisia siitä, millaisia viestejä lähetämme ja minkälaisia esimerkkejä annamme – erityisesti lapsille ja nuorille, jotka ovat tulevaisuuden vesiliikenteen kippareita.

Vahvistamalla brändiä ja asiakasuskollisuutta turvallisuuden kautta

Pelastusliivien esittäminen vesillä liikkumisen yhteydessä on yrityksen valinta, joka heijastaa sen ymmärrystä vesiturvallisuuden tärkeydestä. Tämä paitsi vähentää riskejä ja onnettomuuksia, myös luo kuvan yrityksestä, joka välittää asiakkaidensa turvallisuudesta – mikä voi johtaa asiakasuskollisuuden kasvuun ja brändin vahvistumiseen.

Yrityksen eettiset normit ja arvot tulee olla linjassa asiakkaan omien arvojen kanssa. Tämän toteuttaminen esimerkiksi pelastusliivien näyttämisellä mainoksissa ei ole ainoastaan välttämätöntä, mutta myös mahdollisuus. Se luo positiivisen kuvan brändistä, joka edistää turvallisuuskulttuuria ja vahvistaa yrityksen mainetta.

Turvallisuus on nykyään brändin imagolle olennainen osa. Yritykset, jotka omaksuvat turvallisuuskulttuurin ja näyttävät sen aktiivisesti, voivat odottaa vahvempaa asiakassitoutumista. Tämä ei ole vain etiikkaan perustuva valinta, vaan myös liiketoiminnallisesti järkevä, sillä se luo positiivisen ja luotettavan kuvan yrityksestä.

Lainsäädännön ja ohjeiden tukeminen

Vastuullisuus merkitsee johtajuutta ja ohjeistuksien noudattamista. Vesillä liikkumisen yhteydessä, veneen päällikkö on se henkilö, joka ottaa ohjat käsiinsä ja huolehtii turvallisuudesta.

Kun tämä kriittinen turvallisuusnäkökohta otetaan huomioon markkinoinnissa ja mainonnassa, brändit osoittavat, etteivät he vain tue lainsäädäntöä ja turvallisuusohjeita, vaan myös edistävät niiden tietoisuutta ja noudattamista. Se antaa merkin siitä, että brändit kantavat vastuunsa ja ovat aktiivisia turvallisuuden edistämisessä.

Innovaatio ja suunnittelu – kohti tyylikästä turvallisuutta

Pelastusliivien näkyvyyden ja merkityksen korostaminen mainonnassa ja markkinoinnissa ei ole ainoastaan turvallisuuden edistämistä – se avaa myös ovia innovaatioille ja uudenlaiselle suunnittelulle. Tämän lähestymistavan ansiosta voimme nähdä uuden sukupolven pelastusliivejä, jotka eivät ainoastaan ole pelastusvälineitä, vaan myös osa käyttäjän tyylillistä ilmettä ja mukavuuden tunnetta.

Kuvitellaan pelastusliivejä, jotka on suunniteltu näyttämään sporttisilta paidoilta, trendikkäiltä takeilta tai muilta arkipäivän vaatekappaleilta. Tämä lähestymistapa voisi edistää uudistumista pelastusliiviteollisuudessa ja johtaa suunnitteluratkaisuihin, jotka tekevät pelastusliiveistä mukavampia, tyylikkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä.

Tällaiset uudet innovaatiot voivat innostaa ihmisiä omaksumaan pelastusliivit osana vesillä liikkumisen varusteitaan, ei ainoastaan turvallisuusvaatimuksena, vaan myös osana omaa tyyliä ja mukavuutta. Tämä muuttaisi pelastusliivien roolia ja lisäisi niiden käyttöä, mikä parantaisi turvallisuutta vesillä.

Ja sitten yhteenveto

Pelastusliivien näkyvyys televisiossa ja markkinointikuvissa on pieni askel, jolla on suuri vaikutus vesiturvallisuuden edistämisessä. Kuvilla voimme kasvattaa tietoisuutta, asettaa positiivisia esikuvia, vahvistaa brändin mainetta, tukea lainsäädäntöä ja edistää innovaatiota. Jokainen meistä, sekä yksittäisinä henkilöinä että yrityksinä, voi edistää vesiturvallisuuskulttuuria. Pelastusliivit eivät ole vain lisävaruste – ne ovat elintärkeä osa turvallista vesillä liikkumista. On aika, että ne saavat ansaitsemansa aseman mainonnan ja median maailmassa.


Pelastusliivit

Suomessa hukkuu joka vuosi 100–150 ihmistä, joista noin kolmannes vesiliikenneonnettomuuksien seurauksena. Tutkimusten mukaan jopa kahdeksan kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos pelastusliivit olisi puettu oikein päälle ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa.

Lue lisää

Lisätietoja

Niko Nieminen

Viestintäasiantuntija
010 3407 332
niko.nieminen@suh.fi