Hyppää sisältöön

Uusi selvitys paljastaa: Asuinpaikka vaikuttaa lasten uimakoulumahdollisuuksiin

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) Uimataitoviikolla 13.- 19.5.2024 julkaiseman selvityksen mukaan noin 16 % alakouluikäisistä osallistui vapaa-ajan uimakouluihin vuonna 2023. Suurin osa kunnista (85 %) järjesti vapaa-ajan uimakoulutoimintaa. Kuntien lisäksi järjestäjinä toimivat uimaseurat, muut yhdistykset ja yksityiset toimijat. Uimakoulujen järjestämisessä havaittiin alueellisia ja paikkakuntakohtaisia eroja. Haasteena olivat etenkin riittävät allastilat ja pätevien uimaopettajien rekrytointi.

Viimeisimmän uimataitotutkimuksen (2022) mukaan 55 prosenttia kuudesluokkalaisista oli Pohjoismaiseen uimataidon määritelmään perustuen uimataitoisia eli he osaavat uida yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Kyseisessä tutkimuksessa koulujen uinnin opetuksen lisäksi vapaa-ajan uimakoulut olivat tärkeässä rooli uimataidon alkeiden oppimisessa.

  • Nyt toteutetussa selvityksessä halusimme selvittää vapaa-ajan uimakoulujen määrää ja järjestäjiä sekä saada tietoa, mitkä tekijät rajoittavat vapaa-ajan uimakoulujen järjestämistä, kertoo SUH:n koulutussuunnittelija Tero Savolainen
Kuntien järjestämä vapaa-ajan uimakoulutoiminta vuonna 2023.

Kunnista 85 prosenttia (n = 206) järjesti vapaa-ajan uimakoulutoimintaa joko itse tai ostopalveluna vuonna 2023. Uimakoulutoiminnan määrä vaihteli kuntien asukasluvun mukaan. Kaikki kyselyyn vastanneet yli 100 000 asukkaan kunnat järjestivät vapaa-ajan uimakoulutoimintaa, kun taas pienistä, alle 5 000 asukkaan kunnista uimakoulutoimintaa järjesti 77 %.

Vapaa-ajan uimakoulutoiminta kuntien asiakasluvun mukaan vuonna 2023.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet Kanta-Hämeen ja Satakunnan kunnat ilmoittivat järjestäneensä vapaa-ajan uimakoulutoimintaa. Kuntien järjestämä uimakoulutoiminta oli puolestaan vähäisintä Kymenlaakson (40 %), Pohjanmaan (56 %) ja Päijät-Hämeen (67 %) maakunnissa.

  • Ilahduttavaa on, että valtaosassa kunnista järjestetään uimakouluja, vaikka kunnassa ei ollutkaan omaa uimahallia. Haasteena kuitenkin on, että kaikki perheet eivät toiveestaan huolimatta saa lastaan uimakouluun. Isoimpina syinä tähän on allastilojen puute tai vaikeudet rekrytoida päteviä uimaopettajia. Etenkin suurimmissa kaupungeissa uimakouluihin on enemmän tulijoita kuin on paikkoja, Savolainen toteaa.
Uimakoulujen haasteet vuonna 2023.
  • Lisäksi uimakoulujen hinnoissa on suuria eroja eri paikkakuntien välillä. Parhaimmillaan kuntien alkeisuimakouluja on tarjolla maksutta, kun taas toisaalla hinta voi kivuta 100–200 euroon. Jos paikkakunnalla ei ole edullista uimakoulua tarjolla, se sulkee osan perheistä toiminnan ulkopuolelle.

Kuntien lisäksi uimaseuroilla on iso rooli vapaa-ajan uimakoulujen järjestäjänä Suomessa. Lisäksi vapaa-ajan uimakoulutoimintaa tarjoavat yksityiset toimijat ja muut yhdistykset, kuten Folkhälsanin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset.

Uimataitoviikkoa vietetään tänä vuonna 13.-19.5.2024. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton koordinoiman Uimataitoviikon tavoitteena on tuoda korostaa uimataidon merkitystä ja uimaopetuksen tärkeyttä Suomessa.

Lisätietoja:

Uimataito Suomessa
Uimataitotutkimus 2022
Uimakoulutoiminta Suomessa 2023

Lisätietoja

Tero Savolainen

Koulutussuunnittelija
010 3407 335
tero.savolainen@suh.fi