Hyppää sisältöön

Rantapelastajakurssi

Rantapelastajakurssi antaa valmiudet ihmishengen pelastamiseen suomalaisilla rannoilla. Kurssilla perehdytään rantapelastajan työhön monipuolisesti. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään rantapelastajana uimarannoilla. Kurssin ohjelma on Kansainvälisen Hengenpelastusliiton (ILS) hyväksymä (Inland Open Water Lifeguard).

Hinta 440€

Ensimmäinen lähiopetusjakso toteutetaan kokonaan uimahallissa ja jälkimmäinen melkein kokonaan uimarannalla. Kurssilla käytetään digitaalista oppimisympäristöä nimeltä Priima, jonne tulee tehdä ennakkotehtäviä ennen kurssin alkua ja kurssin aikana.

Uimarannan uinninvalvojan tulee olla koulutettu rantapelastaja. Ohessa rantapelastajan pätevyysvaatimusten pääkohdat:

 • olla täysi-ikäinen
 • osata uida eri tekniikoilla aallokkoisessa avovedessä
 • osata sukeltaa sameassa vedessä viiden metrin syvyyteen
 • osata turvalliset hengenpelastustavat avovesiolosuhteissa
 • osata käyttää pelastusvälineitä ja tuntea välineiden huollon tarve
 • tuntea ihmisen fysiologian perusteet
 • olla elvytys- ja ensiaputaitoinen
 • osata hälyttää apua ja osata opastaa hälytysajoneuvo rannalle
 • osata uinninvalvontaa koskevat merkinnät ja tiedotteet
 • tuntea työhönsä liittyvät velvollisuudet, oikeudet ja vastuut
 • olla asiakaspalvelutaitoinen
 • Tunnistaa hukkuva ihminen

Kurssi koostuu seuraavista moduuleista

 • Rantapelastajan työ ja arkipäivä
 • Uimarannan turvallisuuden suunnittelu ja toteutus
 • Sektorivalvonnan perusteet
 • Kattava avovesipelastuskoulutus
 • Uimarannoille sovellettu ensiapu- ja elvytyskoulutus
 • Järjestyshäiriöt suomalaisella uimarannalla
 • Etsintäsukellukset
 • Simulaatioharjoitus

Kurssille tultaessa on hyvä pystyä seuraaviin suorituksiin:

 • uimaan yhtäjaksoisesti noin 500 m 12 minuutissa
 • sukeltamaan 2-3 m:n syvyyteen pari kertaa peräkkäin
 • sukeltamaan noin 12-15 m pituutta ilman suurta ongelmaa

Kurssi on hyvin käytännönläheinen. Monet harjoituksista tapahtuvat case-tyyliin oikeaa tilannetta simuloiden. Kurssi vaatii siis hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, niin kuin itse työkin. Rantapelastajan työn mukaisesti kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä ja vietetään paljon aikaa vedessä. Osa suorituksista on fyysisesti raskaita. Ennen kurssin alkua on hyvin suositeltavaa käydä säännöllisesti liikkumassa esim. uimassa ja lenkkeilemässä 3krt viikossa.


Koulutuskalenteri

Järjestämme vuosittain yli 200 koulutustapahtumaa eri puolilla Suomea, joissa koulutamme osallistujia monipuolisiin vesiliikunnan tehtäviin, kuten uimaopettajaksi, uinninvalvojaksi, rantapelastajaksi, vauva- ja perheuinninohjaajaksi, erityisuinninopettajaksi ja vesitreeniohjaajaksi.

Kurkkaa koulutuskalenteriin

Lisätietoja

Aleksandr Efimov

Koulutussuunnittelija
010 3407 340
aleksandr.efimov@suh.fi