Hyppää sisältöön

Rantapelastajakurssi

Rantapelastajakurssi antaa valmiudet ihmishengen pelastamiseen suomalaisilla rannoilla. Kurssilla perehdytään rantapelastajan työhön monipuolisesti. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään rantapelastajana uimarannoilla. Kurssin ohjelma on Kansainvälisen Hengenpelastusliiton (ILS) hyväksymä (Inland Open Water Lifeguard).

Seuraavat kurssit:

Hinta 440€

Ensimmäinen lähiopetusjakso toteutetaan kokonaan uimahallissa ja jälkimmäinen melkein kokonaan uimarannalla. Kurssilla käytetään digitaalista oppimisympäristöä nimeltä Priima, jonne tulee tehdä ennakkotehtäviä ennen kurssin alkua ja etätehtäviä kurssin aikana.

Uimarannan uinninvalvojan tulee olla koulutettu rantapelastaja.

Rantapelastajan osaamisvaatimukset:

 • Turvallisuuden jatkuva seuranta ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy (asiakkaiden opastaminen ja puuttuminen vaaralliseen käyttäytymiseen)
 • Kyseisen uimarannan tuntemus: tuntee uimarannan erityispiirteet ja turvallisuuskäytännöt (mm. turvallisuusasiakirja, kohteelle tyypillisimmät vaaratilanteet ja avunhälytysjärjestelyt)
 • Vesipelastus- ja ensiaputaidot:
  • osaa tunnistaa hukkuvan ihmisen
  • osaa käyttää käytössään olevia pelastusvälineitä ja tunnistaa niiden huollon tarpeen
  • osaa turvalliset hengenpelastustavat avovesiolosuhteissa
  • osaa hätäensiapu- ja jatkotoimenpiteet
  • osaa uida eri tekniikoilla avovedessä
  • pystyy suoriutumaan uinninvalvojan testiuinnista
  • pystyy pelastamaan siinä kohteessa, jossa työskentelee, eli pystyy pelastamaan veden alle vajonneen ihmisen (maksimissaan 5 metrin syvyydestä), ja tietää kuinka tämä suoritetaan turvallisesti.
  • osaa hukkuneen vesietsintätekniikat ja ristisuuntauksen.
 • Hätätilannevalmius: osaa opastaa hälytysajoneuvot rannalle, antaa tarvittavat tiedot ja avustaa tarvittaessa esim. muiden rannan käyttäjien opastamisessa
 • tuntea ihmisen fysiologian perusteet
 • tuntea vesiturvallisuutta koskevat vaatimukset
 • olla täysi-ikäinen

Kurssi koostuu seuraavista moduuleista

 • Rantapelastajan työ ja arkipäivä
 • Uimarannan turvallisuuden suunnittelu ja toteutus
 • Sektorivalvonnan perusteet
 • Kattava avovesipelastuskoulutus
 • Uimarannoille sovellettu ensiapu- ja elvytyskoulutus
 • Järjestyshäiriöt suomalaisella uimarannalla
 • Etsintäsukellukset
 • Simulaatioharjoitus

Kurssille tultaessa on hyvä pystyä seuraaviin suorituksiin:

 • uimaan yhtäjaksoisesti noin 500 m 12 minuutissa
 • hölkkäämään 1km 10 minuutissa tai 2km 20 minuutissa
 • sukeltamaan 2-3 m:n syvyyteen pari kertaa peräkkäin
 • sukeltamaan noin 12-15 m pituutta ilman suurta ongelmaa

Kurssi on hyvin käytännönläheinen. Monet harjoituksista tapahtuvat case-tyyliin oikeaa tilannetta simuloiden. Kurssi vaatii hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, niin kuin itse työkin. Rantapelastajan työn mukaisesti kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä ja vietetään paljon aikaa vedessä. Osa suorituksista on fyysisesti raskaita. Ennen kurssin alkua on hyvin suositeltavaa käydä säännöllisesti liikkumassa esim. uimassa ja lenkkeilemässä kaksi-kolme kertaa viikossa.

Markus Heinonen kävi kokeilemassa RP-kurssin testejä, katso miten kävi.

Koulutuskalenteri

Järjestämme vuosittain yli 200 koulutustapahtumaa eri puolilla Suomea, joissa koulutamme osallistujia monipuolisiin vesiliikunnan tehtäviin, kuten uimaopettajaksi, uinninvalvojaksi, rantapelastajaksi, vauva- ja perheuinninohjaajaksi, erityisuinninopettajaksi ja vesitreeniohjaajaksi.

Kurkkaa koulutuskalenteriin

Lisätietoja

Aleksandr Efimov

Koulutussuunnittelija
010 3407 340
aleksandr.efimov@suh.fi