Hyppää sisältöön

Hengenpelastusmerkki

Hengenpelastusmerkki on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n vuonna 1987 perustama merkki, jonka myöntämisestä päättää liiton hallitus.

Hengenpelastusmerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on pelastanut toisen henkilön todennäköisestä hukkumisvaarasta osoittamalla auttamishalua, neuvokkuutta ja taitoa. Merkittävänä myöntämisperusteena pidetään jo sitä, että merkin anoja – joko pelastettu itse tai hänen läheisensä – katsoo teon hengenpelastusmerkin arvoiseksi.

Esitys hengenpelastusmerkin myöntämisestä tehdään SUH:n hallitukselle sähköisesti alla olevan linkin kautta. Anomuksessa on mahdollisimman tarkkaan selvitettävä tarkoitetun tilanteen kulku ja suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset silminnäkijät. Liitteeksi tulee laittaa mahdolliset dokumentit tapahtumasta.

Anomukset käsitellään vähintään kaksi kertaa vuodessa ja päätöksestä ilmoitetaan jokaiselle merkin anoneelle.

Hengenpelastusmerkki on anojalle maksuton. Lähtökohtaisesti merkin anoja huolehtii merkin luovuttamiseksi mahdollisesti järjestettävän tilaisuuden järjestelyistä. 

Hengenpelastusmerkki on läpimitaltaan 40 mm. Siinä ovat keskellä olevan liiton vedenneitosymbolin ympärillä liiton tunnuskirjaimet suomeksi ja ruotsiksi sekä vuosiluku ja teksti HENGENPELASTUSMERKKI. Merkkiä seuraa kunniakirja.

Tee hengenpelastusmerkkianomus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Hengenpelastusmitali

Tasavallan presidentti voi myöntää hengenpelastusmitalin tunnustuksena erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. Hengenpelastusmitaleja on myönnetty vuodesta 1920 alkaen.

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta on tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ehdotuksen perusteena oleva teko on tapahtunut.

Lisätietoa ja hengenpelastusmitalin hakulomakkeet (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Asetus hengenpelastusmitalista  (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Lisätietoja

Kristiina Heinonen

toiminnanjohtaja
010 3407 337 / 040 5213282
kristiina.heinonen@suh.fi