Hyppää sisältöön

Vauvauinnin järjestäjille

SUH pitää yllä turvallisten vauva- ja perheuintipaikkojen yhteystietorekisteriä, muistathan päivittää yhteystietonne, jos ne muuttuvat. Diplomikauden 2024-2025 vauvauintipaikat tulevat näkyviin sivuillemme 18.4.2024, siihen asti näkyvät diplomikauden 2022-2023 toimijat.

Turvallinen vauva- ja perheuinti -diplomi myönnetään niille toimijoille, joiden toiminta täyttää turvalliselle ja laadukkaalle vauvauintitoiminnalle asetetut vaatimukset:

  1. Vanhemmille annetaan tarvittava informaatio ennen vauva- ja perheuintiin osallistumista.
  2. Erityislapsilla on hoitavan lääkärin lupa osallistua uintiin.
  3. Altaassa yhden ohjaajan vastuulla suositellaan olevan enintään 7 perhettä.
  4. Jokaisen altaassa ohjaustyötä tekevän tulee olla täysi-ikäinen ja suorittanut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tai Folkhälsanin vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssin.
  5. Ohjaajien tulee ylläpitää ammattitaitoaan ja osallistua säännöllisesti jatko- tai päivityskoulutukseen.
  6. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) edellyttämä turvallisuusasiakirja on ajan tasalla.
  7. Jokainen ohjaaja tuntee toimintaa varten laaditun turvallisuusasiakirjan ja siinä ohjeistetut turvallisuuskäytänteet sekä osaa toimia ensiapu- ja pelastustilanteissa

Turvallinen vauva- ja perheuintipaikka -hakemus uuteen kohteeseen

Jos haet turvallinen vauva- ja perheuinti – diplomia uuteen kohteeseen:

HUOM! Ilmoituslomake ja allasveden testausseloste tulee toimittaa myös paikalliselle terveydensuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen vauvauintien aloittamista.

Turvallinen vauva- ja perheuintipaikka -jatkohakemus

Vauvauintipaikat, joille on edeltävänä kautena myönnetty turvallinen vauva- ja perheuinti – diplomi:

Edellytyksenä on, että toimintasi jatkuu samassa altaassa. Uudesta altaasta tulee aina toimittaa myös ilmoituslomake (pdf). Tässä sama sähköisenä: Ilmoituslomake sähköisenä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Turvallisten vauvauintipaikkojen edut

SUH turvallisten vauva- ja perheuintipaikkojen tukena ja apuna

SUH kampanjoi ja viestii aktiivisesti turvallisesta vauva- ja perheuinnin toiminnasta ja toimintaperiaatteista SUH:n viestintäkanavissa.
Diplomiedut:

  • Turvallisen vauvauintipaikan diplomi ja turvallisen vauvauintipaikkanne yhteystiedot SUH.n turvallisten vauvauintipaikkojen verkkosivuille.
  • Vauvasuhina-postituslistan jäsenyys. Lähetämme 3-4 kertaa vuodessa ajankohtaista vauvauintiin liittyvää asiaa, etuja ja käytännön vinkkejä vauva- ja perheuintitoimintaan.
  • Maksutonta verkkokoulutusta vauvauinnin eri aiheista.

Lisätietoja

Anneli Toivonen

Koulutussuunnittelija
010 3407 336
anneli.toivonen@suh.fi