Hyppää sisältöön

Vauvauinnin järjestäjille

SUH pitää yllä turvallisten vauva- ja perheuintipaikkojen yhteystietorekisteriä, muistathan päivittää yhteystietonne, jos ne muuttuvat. Diplomikauden 2024-2025 vauvauintipaikat tulevat näkyviin sivuillemme maaliskuussa 2024, siihen asti näkyvät diplomikauden 2022-2023 toimijat.

Turvallinen vauva- ja perheuinti -diplomi myönnetään niille toimijoille, joiden toiminta täyttää turvalliselle ja laadukkaalle vauvauintitoiminnalle asetetut vaatimukset:

 1. Vanhemmille annetaan tarvittava informaatio ennen vauva- ja perheuintiin osallistumista.
 2. Erityislapsilla on hoitavan lääkärin lupa osallistua uintiin.
 3. Altaassa yhden ohjaajan vastuulla suositellaan olevan enintään 7 perhettä.
 4. Jokaisen altaassa ohjaustyötä tekevän tulee olla täysi-ikäinen ja suorittanut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tai Folkhälsanin vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssin.
 5. Ohjaajien tulee ylläpitää ammattitaitoaan ja osallistua säännöllisesti jatko- tai päivityskoulutukseen.
 6. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) edellyttämä turvallisuusasiakirja on ajan tasalla.
 7. Jokainen ohjaaja tuntee toimintaa varten laaditun turvallisuusasiakirjan ja siinä ohjeistetut turvallisuuskäytänteet sekä osaa toimia ensiapu- ja pelastustilanteissa

Turvallinen vauva- ja perheuintipaikka -hakemus uuteen kohteeseen

Jos haet turvallinen vauva- ja perheuinti – diplomia uuteen kohteeseen:

HUOM! Ilmoitusosa (osa 1) tulee toimittaa myös paikalliselle terveydensuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen vauvauintien aloittamista.

Turvallinen vauva- ja perheuintipaikka -jatkohakemus

Vauvauintipaikat, joille on edeltävänä kautena myönnetty turvallinen vauva- ja perheuinti – diplomi:

 • Perehdy päivitettyihin diplomikriteereihin ja täytä hakulomake: turvallinen vauva- ja perheuinti jatkohakemus , tästä lomake ruotsiksi
 • Tee selvitys allasveden laadusta Selvityksen allasveden laadusta voit tehdä joko lähettämällä laboratorion testausselosteet sellaisenaan tai tekemällä koosteen allasveden laadusta oheiseen excel-taulukkoon.
 • Lähetä kaikki täytetyt dokumentit osoitteeseen: vauvauinti@suh.fi

Edellytyksenä on, että toimintasi jatkuu samassa altaassa. Uudesta altaasta tulee aina toimittaa myös ilmoitusosa (osa 1).

Turvallisten vauvauintipaikkojen edut

SUH turvallisten vauva- ja perheuintipaikkojen tukena ja apuna

SUH kampanjoi ja viestii aktiivisesti turvallisesta vauva- ja perheuinnin toiminnasta ja toimintaperiaatteista SUH:n viestintäkanavissa.
Diplomiedut:

 • Turvallisen vauvauintipaikan diplomi ja turvallisen vauvauintipaikkanne yhteystiedot SUH.n turvallisten vauvauintipaikkojen verkkosivuille.
 • Vauvasuhina-postituslistan jäsenyys. Lähetämme 3-4 kertaa vuodessa ajankohtaista vauvauintiin liittyvää asiaa, etuja ja käytännön vinkkejä vauva- ja perheuintitoimintaan.
 • Maksutonta verkkokoulutusta vauvauinnin eri aiheista.

Lisätietoja

Anneli Toivonen

Koulutussuunnittelija
010 3407 336
anneli.toivonen@suh.fi