Hyppää sisältöön

Koulujen uinninopetus

Suomessa uimataidon oppiminen kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa liikunnan alla mainittuihin opetettaviin taitoihin.

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa koulujen uinninopetuksen:

  • tavoitteista
  • arvioinnista
  • järjestelyistä
  • turvallisuudesta

Lisäksi olemme koonneet materiaalia koulujen uinninopetuksen tueksi.

Koulujen uinninopetuksen tavoitteet

Koulujen järjestämän uinninopetuksen tavoitteena on yhdeksänteen luokkaan mennessä opettaa oppilaat uimataitoisiksi pohjoismaisen määritelmän mukaisesti ja vesipelastustaitoisiksi. Jotta tähän päästään, tulisi koulujen uinnin opetuksessa:

1.–2. luokan aikana: tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito

3.–6. luokan aikana: opettaa uimataito (perusuimataito), jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

7.–9. luokan aikana: vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä.

Koulujen uinninopetuksen arviointi

Uimataitoa arvioitaessa tulisi oppilaiden hallita arvosanan kahdeksan (8) saamiseksi seuraavat taidot:

2. luokan päättyessä
Oppilas hallitsee alkeisuimataidon: kastautuminen ja 10 metriä yhdellä uintitavalla.

6. luokan päättyessä 
Oppilas hallitsee perusuimataidon: 50 metrin matka uiden, kahta uintitapaa käyttäen sekä osaa erillisenä tehtävänä sukeltaa 5 metrin sukelluksen pinnan alla ja hallitsee riittävät tiedot ja taidot vedestä pelastautumiseen.

9. luokan päättyessä 
Oppilaan uimataito on Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukainen eli hypättyään uintisyvyiseen veteen oppilas pystyy pinnalle päästyään uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selkäuintia. Lisäksi oppilas pystyy kuljettamaan pelastusvälineen avulla 50 metriä ja sukeltamaan 2 metriin.

Koulujen uinninopetuksen järjestelyt

Koulujen uinninopetuksen järjestelyistä kunnan sivistystoimi. Olisi tärkeää, että kuntaa resurssoisi riittävästi opetuksen järjestelyihin, jotta edellä mainittuihin tavoitteisiin päästäisiin. Tällä hetkellä suosittelemme kuutta opetustuntia jokaisena alakoulun lukuvuonna. Lisäksi vahvasti suorittelemme uinninopetuksen järjestämistä esiopetuksen yhteydessä. Ohessa vuonna 2022 tehty selvitys kuntien esi-ja alakoulujen uinninopetuksen järjestelyistä. Pdf:nä alla muutamia nostoja raportista.

Kuntien esi- ja alakoulujen uinninopetuksen järjestelyt -raportti

2022 tehdyssä kyselyssä, uinninopetuksen järjestelyt ala- ja esikouluissa, vastattiin seuraavasti kysymykseen uimaopetuksen järjestäjätahosta.

Jokainen kunta voi tehdä oman paikallisen opetussuunnitelmansa uinninopetukseen. Tärkeää on, että jokaisessa kunnan tällainen suunnitelma löytyy, ja se pohjalta opetusta toteutetaan. Ikävä kyllä selvityksen mukaan osassa kunnista suunnitelma puuttuu.

Myöskin uinninopetuksen tilastoinnissa ja arvioinnissa on puutteita. Uinninopetuksen laatua arvioidessa olisi ensisijaisen tärkeää asettaa mittarit opetustoiminnan arvioimiseksi. Jo pelkästään opetusaltaan ja kuntouintialtaan oppilasmäärien vertailulla voidaan arvioida järjestettävän opetuksen toimivuutta.

Koulussa järjestettävän opetuksen tuntimääriä verrattaessa, voidaan huomioida niissä olevan merkittäviä eroja kuntien koon mukaan. Isoissa yli 100 000 asukkaan kunnissa opetustunnit ovat pienet, niin esiopetuksen kuin alakoulun viimeisten luokkien kohdalla.

Lisätietoa koululaisten uimataidosta

Koulujen uinninopetuksen turvallisuus

Opetushallitus, Opetusalan ammattijärjestö, Kuntaliitto ja SUH:n on julkaissut Turvallinen uimaopetus -ohjeen. Sen tavoitteena on antaa niin opetuksen järjestäjille, rehtoreille ja opettajille kuin uimaopetusta käytännössä toteuttaville uimaopettajille ohjeita, miten koulun uimaopetus on mahdollista järjestää turvallisesti.

Ohje on suunnattu peruskouluikäisten uimaopetukseen, mutta sitä voidaan soveltaa ja hyödyntää myös toisen asteen koulutuksen sekä esiopetusryhmien uimaopetuksessa

Webinaarikokonaisuus koulujen uinninopetuksesta

Osa 1: Webinaari sisältää mielenkiintoisia esityksiä, kuten Uimataidon tutkimusvuosi 2022 -katsauksen, Water Competence (Vesipätevyys) -esityksen ja Case Kuusamon.

Katso tallenne! (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Osa 2: Webinaari sisältää mielenkiintoisia esityksiä, kuten Tilannekatsauksen koulujen uinninopetuksen ohjeistukseen, Pelejä ja leikkejä kaikille peruskoulun luokka-asteille ja Kuplakoulu eskareille.

Katso tallenne! (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Webinaarin materiaali:

Lisätietoja

Tero Savolainen

Koulutussuunnittelija
010 3407 335
tero.savolainen@suh.fi